In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om goede bedrijfshulpverlening te organiseren en één of meer bedrijfshulpverleners (bhv'ers) aan te wijzen. Leidend daarbij zijn de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. Een bhv’er is opgeleid om bij een calamiteit werknemers en eventuele klanten in veiligheid te brengen of bij een incident eerste hulp te verlenen of te reanimeren. Behalve bhv’ers moeten bedrijven een goede bhv-uitrusting hebben. Meer over bhv is te vinden op de website bij nieuws, blogs, jurisprudentie en verdiepende artikelen. Lees hier alles over arbobeleid.