blog

Veilige tijden

Veilig werken

Auteur: Joris

Veilige tijden

 
Hoe minder er gewerkt wordt, hoe minder bedrijfsongevallen er gebeuren. Het wordt voor ons veiligheids-mensen ineens een peulenschil de doelstellingen te halen. En dat is goed voor een leuke bonus. Of is daar ook geen geld meer voor? Er moeten trouwens ook niet te weinig ongevallen gebeuren, want wie wil ons dan nog hebben?
 
Toch zal het wel niet veiliger worden in Nederland. Dat komt door de risicoparadox. Deze prachtige term heb ik zelf bedacht, want behalve bescheiden ben ik ook erg intelligent. Als we werken in gevaarlijke fabrie-ken zijn we ook voorzichtig. We besteden veel aandacht aan veilig werken. Hierdoor zijn er juist daar weinig ongelukken. Waar is het pas echt gevaarlijk? Precies, in en om het huis en bij allerlei onschuldige vrijetijds-activiteiten. In januari ging iedereen bijvoorbeeld schaatsen; we hoefden immers toch niet meer te werken. Het resultaat: 10.000 ongelukken. Jammer genoeg levert dit alleen werk voor de Eerste Hulp op. Op ons, Veiligheidsmensen, zitten ze op het ijs niet te wachten. Hoe erger de crisis, hoe minder mensen aan het werk, hoe meer ongevallen dus, maar hoe minder werk voor de veiligheidsprofessional.
 
Intussen is die crisis wel een mooie gelegenheid om wat over veiligheid te leren. Er zijn nogal wat parallellen met ons vakgebied. Relaties tussen risicomanagement en crisis worden overtuigend gedemonstreerd. Als we ons te veel laten leiden door winstbejag en systemen gebruiken waarvan we de risico’s niet meer kun-nen beoordelen, gaat het een keer fout. Bovendien blijkt het inschatten van risico op basis van modellen en statistieken dramatisch fout te kunnen lopen. Het is de theorie van de zwarte zwaan: uit het observeren van zwanen blijkt overduidelijk dat die allemaal wit zijn, totdat we die ene zwarte zwaan tegenkomen.
 
Nicolas Taleb, een ervaren Wallstreet-analist, beschrijft in zijn boek de Black Swan hoe juist allerlei rampen en crises onverwacht komen. Statistiek gaat vooral over het verleden terwijl we het gebruiken om te voor-spellen. Zijn advies: ‘invest in preparedness, not in prediction’. Daar ben ik het niet mee eens, maar het is wel tijd voor een drastische wending in het veiligheidsveld. Vergeet al die risico-inventarisaties, gooi inge-wikkelde dingen als HAZOP en QRA en andere enge dingen overboord. Het wordt tijd voor de glazen bol en tarotkaarten. In ons vakgebied is het tijd voor nieuwe mensen: de toekomst voorspeller! En wat moeten wij dan gaan doen, zult u zich misschien afvragen. Voor ons is er misschien nog wel werk bij de erst Hulp, voor als het weer gaat vriezen.

Reageer op dit artikel