blog

Himmelhochjauchzend

Veilig werken

De overheid heeft dan ook, logisch, de ambitie om het onderwijs fors te verbeteren. Maar voordat het zover is: Himmelhoch Jauchzend betekent hemelhoog juichend; een extreme vorm van geluk en tevredenheid. Zoiets als in de aanbiedingsbrief van de Staatssecretaris de Krom bij de Arbobalans 2010: ‘Het algemene beeld van de Arbobalans is positief’ (..) Het gaat goed met de arbeidsomstandigheden in Nederland. De kwaliteit van de arbeid is stabiel; de meeste werknemers zijn tevreden over hun arbeidsomstandigheden’. Geen problemen dus, gaat u rustig slapen, zelfs de overheid hoeft niet te waken.

Himmelhochjauchzend

 

In de aanbiedingsbrief staan ook geruststellende kleine cijfers: ruim 1/5 van het dalende ziekteverzuim van 4 % is werkgerelateerd. In het rapport lezen we dat het aantal ongevallen sinds 2005 stabiel is met ruim 3 %, en ook dat het aantal dodelijke ongevallen stabiel is. Mooi toch? 

 

De Duitse uitdrukking uit de titel komt van niemand minder dan Goethe, die over verliefdheid schreef als een toestand van Himmelhoch Jauchzend, zu Tode betrubt; Geluk en droefenis vullen elkaar aan. Ook de optimistische cijfers van de Staatssecretaris hebben, omgerekend naar de menselijke maat, een dieptreurige kant: elke dag zitten er 75.000 mensen ziek thuis door hun werk. Ruim anderhalf miljoen ziekmeldingen zijn werkgerelateerd. 230.000 mensen kregen een ongeval met letsel en verzuim, 4600 daarvan moesten in het ziekenhuis worden opgenomen, en bijna 100 overleefden het niet.

 

U moet zelf maar weten wat u er van vindt. Ik voel wel wat voor de visie van de Arbeidsinspectie in zijn jaarverslag ‘Over het algemeen  gaat het redelijk goed met de arbeidsomstandigheden. Dat is echter geen reden om de ogen te sluiten voor alle tekortkomingen die er nog zijn’. Dat klinkt verstandig en genuanceerd, en geeft ruimte voor ambitie voor verbetering. Ambitie zoals we ook hebben voor het onderwijs. En dat is nu precies wat ontbreekt bij de juichende Staatsecretaris. Of het zou zijn ambitie moeten zijn om de Arbeidsinspectie fors te verkleinen.

 

Lees ook het nieuwsbericht  “Een ongenuanceerde Arbobalans”

Reageer op dit artikel