blog

Geinsche Hof

Veilig werken

Het begint natuurlijk met het ontstaan van de brand. Blijkbaar werd gebruik gemaakt van bitumen en een brander. Er zijn echter allang veel betere materialen. Daarbij is geen open vuur nodig. Deze materialen schijnen wel duurder te zijn en vereisen wellicht ook meer vakmanschap dan men uit Oost-Europa kan importeren. Misschien hebben we hier dus te maken met een te goedkope aanbesteding.

Geinsche Hof

 

Wie dan toch met bitumineuze dakbedekking, licht ontvlambaar isolatiemateriaal en een brander bezig is, weet dat er altijd brandrisico is en je dus een aantal brandblussers ter plaatse moet hebben staan. Meestal gebeurt dat ook wel, hoewel ik zelf uitzonderingen heb meegemaakt. In het geval van de Geinsche Hof zou de brandblusser er wel hebben gestaan, maar kostte het de dakdekker te veel tijd om erbij te komen, zodat het toen al te laat was. Belangrijke vraag is dus: was er inderdaad een blusser en hoe ver weg stond die? Of liever nog: stond de blusser die nu ongetwijfeld zal worden aangetroffen er al voor de brand?

 

Een volgende vraag gaat over de verwondingen die mensen opliepen door het inademen van rook. De meeste berichten geven aan dat de rook is verspreid door het luchtverversingssysteem. Dit zou een verklaring zijn voor het grote aantal bewoners en redders dat aan rook is blootgesteld. Het doet wel de vraag rijzen waarom de ventilatie niet al voor de werkzaamheden was uitgeschakeld. Immers, al zou er geen brand zijn ontstaan, de stank van verhit teer moet zeer onaangenaam zijn geweest, vooral voor de bejaarde en hulpbehoevende bewoners. Er was wat dat betreft dus al voor de brand slecht voor de bewoners gezorgd.

 

Ten slotte de evacuatie. Of het nou kinderopvang, ziekenhuizen of zorgtehuizen betreft, het calamiteitenplan moet voorzien in voldoende BHV’ers om een goede ontruiming zeker te stellen. Dat gaat natuurlijk nooit lukken met het beschikbare personeel, dat doorgaans al tekortschiet in een behoorlijke verzorging van de bejaarden. Alternatief is dat je als instelling ‘gelijkwaardige’ maatregelen neemt, zoals een sprinklerinstallatie. Alleen had dat in dit geval ook niet gewerkt, omdat dit de rook via de ventilatiekanalen niet zou hebben tegengehouden.

 

Voorlopig kunnen we de volgende conclusies trekken: 1. Het type dakbedekking is fout gekozen in verband met brandgevaar. 2. Er hadden, gegeven de werkzaamheden, geen bewoners aanwezig mogen zijn. 3. De luchtverversing had moeten zijn uitgeschakeld, ook als het gebouw ontruimd was geweest, om onnodige stankopbouw te voorkomen. 4. Zonder de gewaardeerde hulp van hulpverleners en buitenstaanders was de ramp veel en veel groter geweest dan het leed dat nu minstens negen ernstig getroffenen is aangedaan.

 

Arthur Mac Gillavry is als medewerker verbonden aan de TU Delft. Daarnaast schrijft hij freelance voor verschillende publicaties van Kluwer

Reageer op dit artikel