blog

Van werken doodgaan?

Veilig werken

Naast de gebruikelijke acute gevaren als vallen, snijden, knellen, verbranden en ontploffen komen ook beroepsaandoeningen aan de orde. Ik krijg een collegezaal met 190 studenten stil als ik het heb over de traditionele beroepsziekte van de schoorsteenveger: teelbalkanker. Niet alleen klinkt het onprettig, maar de meeste, vooral mannelijke, studenten voelen het ook meteen in hun kruis. Heel wat minder succes scoor ik met kromgegroeide kleermakers, stratenmakers met lage rugpijn en benzinepompbedienden met leukemie door benzeendampen.

Van werken doodgaan?

 

Wanneer ik het heb over deze beroepsziekten wil ik twee boodschappen overbrengen: Ten eerste moeten de studenten zich realiseren dat werken voor henzelf en anderen risico’s met zich meebrengt, en dat ze die risico’s dus moeten herkennen. Ten tweede wil ik even de gevolgen duidelijk maken voor wie arbeidsongeschikt wordt: geen riante uitkering, dat is allang voorbij, maar vaak een medische en juridische martelgang om het verband te bewijzen tussen het werk, de blootstelling aan gevaar en de verworven aandoening. Een langdurig proces, dat ergernis, wanhoop,  chicanes en meestal armoede met zich mee brengt.

 

Voor de gevolgen van asbest heeft de overheid een soort van regeling getroffen: Wie het beruchte mesothelioom ontwikkelt, heeft dat vrijwel zeker aan het werken met deze vuurvaste vezel te wijten en krijgt dan net voor zijn dood een uitkering.

 

Andere aandoeningen zijn ook algemeen bekend: nachtwerkers hebben een grotere kans op hartkwalen, wie met oplosmiddelen werkt raakt langzaamaan zijn hersens kwijt en het omgaan met chemokuren kan kanker veroorzaken. Zo is er een hele waslijst. Nou zijn we wel allemaal wel netjes arbocatalogi en convenanten aan het opstellen om de indruk te wekken dat we  iets aan preventie doen, maar er vallen nog altijd slachtoffers en een overgroot deel daarvan komt nog steeds in de kou te staan. En dat zal er in de komende tijd niet beter op worden.

 

 

Arthur Mac Gillavry is als medewerker verbonden aan de TU Delft. Daarnaast schrijft hij freelance voor verschillende publicaties van Kluwer.

Reageer op dit artikel