blog

‘Less is more in safety’

Veilig werken

Zij dachten – nee, zij wisten – en u vermoedelijk ook, dat ik een beroemd arbodeskundige ben. Misschien heeft u mij pas op televisie gezien? Nee, niet bij Pauw en Witteman, niet bij De Wereld Draait Door en nee, ook niet bij Nieuwsuur.

‘Less is more in safety’

Het zal u niet verbazen dat de redacties een felle strijd voeren om mij als gast aan tafel te krijgen. Maar ja, op mijn niveau moet je keuzes maken. Ik koos daarom voor de stadsomroep van Tytjerksteradiel en wel prime time om drie uur ’s ochtends. U begrijpt, dan zitten de kijkers aan de buis gekluisterd.

Ik was te gast om mijn inmiddels alom als briljant be­schouwde leitmotiv toe te lichten. U kent ongetwijfeld mijn pakkende motto: ‘voorzichtig is veilig’. Ik heb na­melijk na uitvoerige studie ontdekt dat dit het centrale thema binnen de veiligheid is. Uit mijn surveys en data­analyses is gebleken dat waar men voorzichtig is het ook beduidend veiliger is.

Nu denkt u misschien: ha, dat had ik ook kunnen beden­ken. Maar zo eenvoudig is dat niet. Het gaat erom dit we­tenschappelijk aan te tonen. Gedurende mijn studie aan de universiteit van Tilburg heb ik honderden vragenlijsten ingevuld en geanalyseerd. Tot het uiterste ben ik gegaan, dag en nacht heb ik gewerkt. Zo moest ik soms als ik de juiste antwoorden niet vond de vragenlijsten weer hele­maal opnieuw invullen, net zo lang tot ik tot significante resultaten kwam.

 

Het lijkt onmogelijk maar dit is nog niet alles. Ik heb na­melijk een zo mogelijk nog baanbrekender concept ont­wikkeld: ‘less is more in safety’. Ik weet, het is ingewik­keld, maar ik zal het uitleggen. De kunst is een betrouwbare determinant voor safety te benoemen en ik heb die gevonden. De kritische factor in veiligheid is het aantal ongevallen. Hoe meer ongevallen hoe gevaarlijker het is, een kwes­tie van correlatie. Om je bedrijf veiliger te maken, hoef je er dus alleen maar voor te zorgen dat er geen onge­vallen meer zijn.

 

Het bedrijf waar ik te gast was doet dat ook. Zij hebben een groot scorebord bij de poort waarop het aantal onge­vallen wordt bijgehouden. Bij het vakje doelstelling staat een nul. Goal zero. Kijk, dan heb je het begrepen. Vroeger streefde men nog wel eens naar vijf of tien ongevallen. Als de ongevalteller dan op vier stond begon je je toch af te vragen of jij de volgende was. Maar men heeft mijn advies ter harte ge­nomen: schaf ongevallen af en je hebt een veilig bedrijf.

Reageer op dit artikel