blog

Complimentendag

Veilig werken

Letterlijk zo begint een optimistisch bericht waarin gepromoot wordt om, zonder dat dit een commerciele bijbedoeling heeft, personen een compliment te geven voor wat in onze omgeving wel goed gaat. Een sympathiek initiatief uitgaande van Hans Poortvliet, baas van Waarderingsmanagement.nl, waar ik als columnist gaarne aan meewerk. En natuurlijk zonder enige commerciele bijbedoeling!

Complimentendag

 

Een eerste compliment zou ik willen geven aan Ahmed Aboutaleb, Burgemeester te Rotterdam. Hij verklaarde namelijk eind januari voor de gemeenteraad dat er geen acuut gevaar voor brand of explosie of gevaar voor de volksgezondheid bestaat bij het tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek. Dit is een positief en optimistisch bericht, dat goed is voor de economie en ook voor het veiligvoelen van de benedenwindse bewoners van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam en andere dorpjes. Het is een dappere uitspraak, omdat er al zo veel is misgegaan bij dit morsige bedrijf en er, blijkens rapporten, ook nog veel mis kan gaan. Ik wens hem standvastigheid nu ook de Delftse hoogleraar veiligheidskunde Ben Ale de penibele situatie rond Odfjell voor de tv heeft toegelicht in een taal die zelfs de stomste boerenkinkel kan verstaan.

 

Een tweede compliment betreft het bestuur van het VU medisch centrum, in verband met hun baanbrekend werk om het ethisch taboe van de medische vertrouwelijkheid te doorbreken. Het ging over de logische volgende stap in Reality TV: het behangen van een Spoedeisende Hulpafdeling met camera’s om een mooie en instructieve show van menselijk lijden te maken. Hier werd het taboe van de medische geheimhouding doorbroken voor gewone mensen, zonder aanzien en zonder macht*. Hoewel er nu nog enige weerstand is, zal dit initiatief in de nabije toekomst zeker furore maken. Het is namelijk een win-win concept! Het zal niet lang meer duren of elke ruimte wordt voorzien van camera’s. Patienten zullen staan te dringen om voor uitzending in aanmerking te komen, in ruil voor kortstondige roem of een passende vergoeding. Maar vooral zal hiermee de patientveiligheid worden gediend: Alle beelden zullen worden opgeslagen en bij medische missers zal elk falen kunnen worden teruggevonden in een digitaal archief. Niet alleen nuttig voor schadeclaims, maar onmisbaar om de patientveiligheid systematisch te verbeteren!

 

* Een ander geval waarbij het taboe van het medisch geheim werd doorbroken door een vooraanstaand medicus is gezien latere trieste ontwikkelingen te navrant om verder te vermelden.

 

Een derde compliment geldt de laatste achtereenvolgende ministers van SZW, die systematisch bezig zijn geweest de regeldruk voor het bedrijfsleven te verlichten op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit is gunstig voor de economie van het MKB, maar eist jammer genoeg wel zijn tol onder werkenden. Terwijl er jaarlijks 230.000 arbeidsongevallen plaatsvinden, waarvan 20.000 met blijvend letsel en 100 met de dood als gevolg, wordt het toezicht door de arbeidsinspectie verminderd en worden beleidsregels geschrapt. Dat in plaats van die beleidsregels allang arbocatalogi hadden moeten worden opgesteld is aan de aandacht van een groot aantal bedrijfstakken ontsnapt. In een goed doortimmerd artikel in het vakblad van veiligheidskundigen, NVVK info, schetst Rob Poort een somber beeld.

 

Arthur Mac Gillavry is veiligheidskundige bij de Technische Universiteit Delft.

Reageer op dit artikel