blog

Tot de volgende brand?

Veilig werken

De belangrijkste conclusie is dat veel aanbevelingen ook vandaag de dag nog actueel zijn. Daaruit is een top tien samengesteld. De lijst is primair bedoeld voor verzekeraars, en sluit aan bij de speerpunten van het schadepreventiebeleid van het verbond. De lijst werd 26 januari tijdens de jaarlijkse Brandborrel (ja, hij bestaat echt!) van het verbond gepubliceerd. Bij de aanbevelingen staat ook wat de status is en welke partijen daar concreet invulling aan kunnen geven.

Tot de volgende brand?

 

Voorkomen van brandstichting, verbetering van de elektrische installaties, verbetering van de branddetectie en voorkomen van loze meldingen staan op de eerste drie plaatsen. Dan volgt op plaats vier het nemen van goede voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijk werk. Dan komen vervolgens de aanbevelingen aan de orde als: stimuleer installatie van sprinklers, preventie moet en benadruk verantwoordelijkheden (en voordelen) van de klant. De aanbevelingen acht en negen gaan over een zorgvuldiger fraudebestrijding en een betere informatie-uitwisseling en hebben vooral betrekking op illegale teelt. En de laatste aanbeveling betreft de inzet op integrale brandveiligheid.

 

Enfin, u moet het zelf maar eens nalezen, al met al is het best een interessant overzicht. Maar of dit nu, zoals het VNCI beschrijft in zijn nieuwsbrief nummer 6 van dit jaar, met Chemie-Pack in het achterhoofd voor bedrijven zo interessant is, waag ik te betwijfelen. Bij die brand hebben toch geheel andere oorzaken een rol gespeeld, zo blijkt uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Een rapport waarvan de publicatie door Chemie-Pack nog langs juridische weg is geprobeerd tegen te houden. Uit het rapport komt naar voren dat zowel het bedrijf als de gemeente Moerdijk als de rijksoverheid fouten hebben gemaakt. Het bedrijf heeft de veiligheidsregels overtreden, Moerdijk was te coulant met het toezicht en de overheid wekte angst bij de omwonenden door gebrekkige informatievoorziening tijdens de brand.

 

Maar zal er daadwerkelijk ook iets verbeteren? Ik vrees van niet. Onlangs maakte de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma, als reactie op Kamervragen van partijgenoten Pieter Omtzigt en Michiel Holtackers bekend dat het Rotterdamse tankopslagbedrijf Odfjell de afgelopen tien jaar tientallen keren in de fout is gegaan. Er waren sinds 2003 bij controles 64 overtredingen geconstateerd door de Arbeidsinspectie, Milieudienst en brandweer. In totaal hebben de autoriteiten 86 keer om maatregelen gevraagd of het bedrijf gewaarschuwd. Tweemaal werd het bedrijf stilgelegd en zeven keer werd er een proces-verbaal opgemaakt.

 

Verder is het opslagbedrijf twee keer veroordeeld omdat de stoffen butaan en benzeen waren vrijgekomen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of het bedrijf opnieuw kan worden vervolgd voor de vele gevaarlijke situaties die zich bij het bedrijf afspelen. De staatssecretaris ziet voorlopig geen reden om een ander diepgaand onderzoek te starten. Die is immers, net als zijn collega’s, druk bezig met bezuinigen. Dat betekent ook minder inspecteurs. Waardoor wellicht nog minder ‘fouten’ zullen worden ontdekt. Tot het weer een keer echt misgaat. Dan kunnen het Verbond van Verzekeraars en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid weer aan de bak!

 

Rob Poort is jurist en veiligheidskundige bij Bureau Poort

Reageren? www.bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel