blog

Regeldrift

Veilig werken

Het ging om een station in Londen. Daar lag een plas water en om de reizigers daarvoor te waarschuwen was er het bekende gele paaltje bij gezet. Maar dit paaltje – of beter: de pyloon – werd nogal vaak omvergelopen en daarom had de lokale veiligheidsmanager er een hekje omheen gezet, samengesteld uit vier gele paaltjes – elk met een stevige betonnen voet – verbonden door het bekende zwart-geel gestreepte lint. Deze risicomijdende cultuur zou het gevolg zijn van de praktijk waarin een advocaat alleen wordt betaald als zijn client een proces heeft gewonnen. No cure no pay dus.

Regeldrift

 

In het artikel werd nog een aantal voorbeelden gegeven van een doorgedraaide health and safety -cultuur. Zo werden de inwoners van een Engelse plattelandsgemeente verplicht om eerst een uitvoerige risico-inventarisatie te laten opstellen voordat ze op de openbare weg slingers ophingen ter gelegenheid van het jubileum van hun Queen Elisabeth. En dorpelingen van een andere gemeente mochten geen jonge bomen planten langs de openbare weg, omdat de gemeente het ongediplomeerd ter hand nemen van een schep niet gepast vond. Bomen zijn in Engeland inmiddels min of meer volksvijand nummer een: in een deelgemeente van Londen zijn alle iepen gekapt wegens het gevaar van uitglijden door vallende bladeren. Dat is nog eens wat anders dan bladeren op de rails!

 

De kern van de overtrokken regeldrift zou worden veroorzaakt door managers – met name bij overheidsinstellingen – die zich vooral zorgen maken om hun verantwoordingsplicht. Zij proberen die af te dekken door beschermende maatregelen in allerlei procedures en draaiboeken vast te leggen. Maar dat heeft ertoe geleid dat het niet langer gaat om de vraag wat goed of fout is, maar of de procedure op een correcte wijze is gevolgd. Het zou zelfs zo ver gaan dat eigen initiatief kan leiden tot ontslag. Zo lag een man in een vijver met een waterdiepte van 90 cm. Er stonden allerlei hulptroepen omheen, maar die waren niet bevoegd om water met deze diepte in te gaan. Een politieman die dat wel wilde doen, kreeg de volle laag van zijn meerdere! Toen een half uur na de eerste melding het duikersteam arriveerde, was de man al verdronken.

 

Ach ja, dat is toch wel echt typisch Brits denk je dan. Maar dan herinner ik me weer de zaak van de mannen in een kano op een recreatieplas in Almere. Een van hen raakt te water en verdrinkt onder de ogen van een aantal hulpverleners. De rechter was van oordeel dat de hulpverlening op meerdere onderdelen tekort was geschoten. Er was sprake van onduidelijke bevelsverstrekking, trage bevelsopvolging en tekortschietend materieel waardoor veel tijd werd verloren. Zowel de brandweer als de gemeente werden daarvoor aansprakelijk gesteld. Maar omdat het slachtoffer ook erg onvoorzichtig was geweest, hoefden zij maar een derde van de schade te vergoeden. We moeten niet doorschieten in onze regeldrift, maar ook niet het kind met het badwater weggooien. Goed werkbare veiligheidsregels zullen altijd bijdragen aan een veiligere (werk)omgeving.

 

Rob Poort is jurist en veiligheidskundige bij Bureau Poort.

Reageren? www.bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel