blog

Weggooiwerkers

Veilig werken

Jammer genoeg heeft men ertoe besloten om hem minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te maken en niet van Defensie, wat meer voor de hand had gelegen. Dan had hij het hele corps Luchtmacht voor Drones kunnen inwisselen.

Weggooiwerkers

 

In tegenstelling tot de grijns van Jack de Vries, die na productie door een wat onhandige chirurgische ingreep tot stand is gekomen, is de glimlach van Kamp reeds in het voorontwerp meegenomen. Dat is een verbetering, hoewel men nu weer vergeten is om voldoende software in te bouwen om deze applicatie ook uit te kunnen schakelen.

 

Een en ander heeft als gevolg dat de meest draconische maatregelen worden gepresenteerd met een innemende vriendelijkheid die de inhoud in ongewenste mate maskeert. Mijn advies is dan ook om alle uitspraken van deze minister voortaan te ondertitelen, zodat de strekking beter en onverbloemd overkomt.

 

Naast de verhoging van de AOW-leeftijd en de totale afbraak van het sociale stelsel, dat na de tweede wereldoorlog zo zorgvuldig was opgebouwd, zit ook de aftakeling van de Wet arbeidsomstandigheden in het VVD-Operating System van betrokkene. En recent heeft hij weer iets rampzaligs geopperd: de vergemakkelijking van het in dienst nemen van AOW’ers!

 

Niet dat ik de behoeftige oudjes enige verdiensten misgun bovenop hun schamele AOW en het restant van hun – door het bankwezen grotendeels vergokte – pensioen, maar er wordt hier weer typisch een buiging gemaakt voor het MKB, dat zo veel mogelijk rendement wil halen uit zo min mogelijk verplichtingen. Zoals de Post (onder welke schuilnaam dan ook) de echte postbode buiten de deur heeft gezet en nu parttime losers inzet, worden oudjes tegen een beschamend uurloon op baantjes gezet waar werkelozen tussen de 50 en 65 geen toegang toe hebben.

 

Gemakshalve wordt dan even de hand gelicht met enige sociale zekerheden, zoals ziektebescherming, gegarandeerd minimumloon en ontslagbescherming. Weggooikrachten dus. Uiteindelijk kan dit initiatief uitmonden in nog beschamender ontwikkelingen. Voorbeeld? Zo hoef je bij asbestverwijdering door 70-jarigen veel minder veiligheidsmaatregelen te treffen, omdat het beruchte mesothelioom zich toch pas na ongeveer dertig jaar ontwikkelt! En zeg nou zelf: 100 is toch een mooie leeftijd om afscheid te nemen?

 

Arthur Mac Gillavry is de ‘nom de plume’ van een ambtenaar op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn, die het zich niet kan permitteren om een gezagsdrager tegen zich in het harnas te jagen. Ware naam bij de redactie bekend.

Reageer op dit artikel