blog

Ongevallen

Veilig werken

Vooral dit laatste evenement van de Nederlandse Jeu de Boules Bond mag zich in grote belangstelling verheugen. Nu moet iedereen een hobby hebben en de mijne is veiligheid. Ik ben een gedreven veiligheidsamateur en zie die sportzomer dan ook met lede ogen aan.

Ongevallen

 

Het is mij een volslagen raadsel hoe dezelfde politici die zo dramatisch doen over het begrotingstekort zo enthousiast kunnen zijn over sport. Niet zelden zien wij zelfs Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders wedstrijden toejuichen of zich in het aftersportfeestgedruis storten.

 

RTL heeft een onderzoekje laten doen waaruit bleek dat de sport deze zomer het Nederlandse bedrijfsleven een miljard gaat kosten aan gederfde werktijd. Voor dat geld hadden we nog wel een paar musea of orkesten op de been kunnen houden.

De echte gevaren van sport zitten overigens niet zozeer in het kijken maar in het beoefenen ervan. In ons land alleen al komen per jaar 3,7 miljoen sportblessures voor.

 

Voor arbeidsongevallen moeten jaarlijks zo’n 82.000 mensen naar de spoedeisende hulp. Sporten is dus 45 keer zo gevaarlijk als werken. Dit kan natuurlijk niet langer zo, onmiddellijk verbieden dat sporten. U begrijpt, het is voor uw eigen bestwil en bovendien solidair naar de niet-sporters. Die moeten ook meebetalen aan de zorg.

 

Ik heb dit onderwerp als verkiezingsthema nog niet gezien maar misschien dat een van de opkomende partijen zich hiermee kan profileren. Tot op de dag van vandaag is onze overheid er juist op gericht ons de vernieling in te helpen. Er worden nog steeds sportclubs gesubsidieerd. Kinderen op scholen, ik weet het uit eigen waarneming, worden zelfs aangezet tot deze gevaarlijke activiteiten.

 

Een gymles is toch echt heel wat riskanter dan een wiskundeles. Als we in onze RI&E de vrijetijdsbesteding mee zouden nemen, zou afschaffing van sport boven aan het plan van aanpak staan. De risico’s dienen ook geen enkel doel. Na een partijtje voetbal is geen enkel nuttig resultaat bereikt en na kilometers hardlopen eindigt de sporter meestal daar waar hij ook begonnen was.

 

Toch is alleen het kijken naar sport ook niet ongevaarlijk. Het volgen van een EK voetbal of Wimbledon kan tot aanzienlijke stress leiden. En bij sommige sporten gaan supporters zich dan ook zeer vervelend gedragen, hetgeen ook weer schade en letstel tot gevolg kan hebben. Dit gedrag zien we zelden bij ‘vrienden van het museum’ of bezoekers van de schouwburg. Als een volgend kabinet de sport afschaft zijn bezuinigingen al niet meer nodig.

Reageer op dit artikel