blog

De Vertrouwenspersoon

Veilig werken

Wie in het gedrang komt, kan zich in de meeste bedrijven wenden tot een vertrouwenspersoon. Een goede vertrouwenspersoon is daarvoor opgeleid en moet kunnen luisteren en de tijd nemen om te horen wat het werkelijke probleem is. Immers, de klager moet een behoorlijke drempel overwinnen om met het probleem naar buiten te komen. Als klager wil je graag weten wat voor iemand je tegenover je hebt, dus draai je eerst om de hete brei heen. Als uiteindelijk duidelijk en benoemd is wat er aan de hand is, dan moet de client zich gesteund en begrepen voelen. Soms is het voldoende als iemand de deur uit gaat met een nieuwe kijk op de situatie. Soms heeft iemand wat houvast of advies nodig om zelf een confrontatie aan te gaan en soms gaat de vertrouwenspersoon mee in een gesprek voor ‘mental support’. Maar de client moet steeds invloed houden op het traject dat daarna volgt. De vertrouwenspersoon is steeds dienstbaar aan de client en niet aan het management.

De Vertrouwenspersoon

Echter:
“Op de Nederlandse werkvloer is nagenoeg geen verbetering te zien wat betreft seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld en pesten. Dat blijkt uit onder andere de periodiek gehouden Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA). De meeste intimidatieklachten zijn gericht tegen leidinggevenden die het werken van hun ondergeschikte moeilijk of onmogelijk zouden maken. Bij meldingen en klachten over intimidatie horen we vooral dat de medewerker al lange tijd last heeft van een onveilige werkomgeving, van niet gehoord zijn, van conflicten over zijn functioneren.”

 

Bij het lezen van dit bericht ben ik niet erg verbaasd. Als er geen crisis was geweest en de rechtse krachten daardoor minder excuus hadden gehad om de sociale ontwikkeling terug te draaien, hadden we ongetwijfeld een positiever beeld gezien. Nu leg ik meteen de link naar bezuinigingen, de verarming die de crisis met zich meebrengt en de daardoor ontstane druk op individuen en bedrijven om zich staande te houden. De concurrentie wordt harder en de omgangsvormen grimmiger, zowel tussen concurrerende bedrijven als tussen werknemers onderling. Sommige bedrijven kunnen zich de luxe van goede arbeidsomstandigheden en behoorlijk met elkaar omgaan niet meer veroorloven, zodat die wordt verdrongen door de keiharde strijd om het (voort)bestaan. Wie niet legaal van zijn boventallig personeel kan afkomen, kan zijn toevlucht nemen tot pressie of zelfs pesten.
In een bedrijf dat op die manier de grenzen van behoorlijk personeelsbeleid overschrijdt, is ook de vertrouwenspersoon niet meer dan een placebo. Maar een werkgever die arbeidsomstandigheden serieus neemt, zorgt voor een goed opgeleide vertrouwenspersoon die binnen de organisatie voldoende aanzien, respect en support geniet. En gezien de recente arbo-enquete heeft die nog genoeg te doen.

Reageer op dit artikel