blog

Win-win

Veilig werken

Er was eens een bedrijf met een afdeling Veiligheid en Milieu. Voor de moderne mens: dat is wat we tegenwoordig meestal HSE of SHE noemen. Eigenlijk was het raar om deze onderwerpen bij een afdeling onder te brengen. Het kwam namelijk nogal eens voor dat er conflicten ontstonden.

Win-win

Zo wilden bijvoorbeeld de veiligheidsmensen gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk via de ventilatiesystemen laten afvoeren. De milieuadepten wilden juist deze stofjes liever niet naar buiten laten komen. Dat is wat we in goed Nederlands een win-loosesituatie noemen. Omdat bij deze afdeling bijzonder intelligente mensen werkten, wist men vaak oplossingen te bedenken die zowel voor het milieu als de veiligheid en gezondheid goed uitpakten. Dit noemden ze dan weer een win-winsituatie.

Deze slimme en gedreven mensen vonden we niet alleen in dit bedrijf maar we vinden ze nog steeds in een heleboel bedrijven. Maar niet in de politiek. Geert, Mark, Melanie en nog een paar minder intelligente geesten, zoals ene Charlie, bedachten dat een tijdje geleden dat win-win uit de tijd is. Dat is zo 2011. Dat wilden de mensen niet, zeiden ze. Waarom dus niet kiezen voor loose-looseoplossingen.

Dat is pas vernieuwend. We gaan 130 rijden, dan vallen er meer slachtoffers en we stoten tegelijkertijd meer schadelijke stoffen uit. Twee vliegen in een klap dus. Politici houden niet van dalende trends en zowel het aantal verkeersslachtoffers als de uitstoot vertoonde een neergaande lijn. Tijd dus om weer uit dit dal omhoog te klimmen.

Zelf ben ik ook altijd voor vernieuwing. Ik heb mijn zuinige kleine auto dus ook alvast ingeruild voor een die wat harder gaat. En ik moet zeggen: een hele verbetering. 130 in mijn nieuwe SUV is veel comfortabeler dan in mijn oude Toyota Aygo. Aanvankelijk, ik geef het toe, twijfelde ik toch aan het nut van deze nieuwe maatregelen. Maar het is briljanter dan ik had durven hopen. De extra verstookte brandstof blijkt 50 tot 100 miljoen aan accijns op te leveren. Het is dus eigenlijk gewoon extra belasting innen en de mensen vinden het nog fijn ook. Toch win-win dus.

Nu zou het jammer zijn als een nieuw kabinet deze lijn niet doorzet, we moeten nu even  doorpakken. Mijn advies aan de nieuwe regering: verhoog het toegestane alcoholpromillage. Nu mag je met twee biertjes nog net achter het stuur, maar daar laten we toch veel geld liggen. Meer drank, meer accijns, eerder uit de crisis. Er moet dus meer gedronken worden. Het levert geld op, de mensen willen het en er vallen meer slachtoffers. Kan het nog mooier?

Reageer op dit artikel