blog

In de wind

Veilig werken

En troostend nam hij de daklozen in zijn armen. Obama kreeg even de wind in de rug van de voortreffelijk functionerende, nog niet naar de staten gedecentraliseerde FEMA, die te hulp schiet bij branden, orkanen en andere nationale rampen. Maar is zoiets nog wel van deze tijd?

In de wind

 

Veiligheid en de overheid. In oude tijden hoorden ze vanzelfsprekend bij elkaar. Vadertje

staat zorgt ervoor dat zijn burgers rustig kunnen slapen. Het is geloof ik nog niet tot iedereen doorgedrongen, maar tegenwoordig accepteren we meer en meer dat honderd procent veiligheid helemaal niet bestaat en dat veiligheid niet alleen de verantwoordelijkheid is van de overheid, maar ook van de burgers en bedrijven zelf.

 

Meegeblazen op de golven van bezuiniging, liet het kabinet Rutte I al steeds meer verantwoordelijkheid los en zette volop in op deregulering. We moeten de uitwerking natuurlijk nog even afwachten, maar het nieuwe kabinet lijkt in dezelfde richting verder te waaien. Ja, “veiligheid is een kerntaak van de overheid,” staat in het Regeerakkoord van Rutte II, maar het vrolijke frisse duo Rutte/Samsom voegt eraan toe dat  “toezichtstaken en adviesfuncties worden samengevoegd, dat taken worden beeindigd en dat de deregulering met kracht wordt voortgezet. Dit leidt tot lagere nalevingskosten.”

 

Natuurlijk, een teveel aan regels is nooit goed en eigen verantwoordelijk is prima. Maar zonder professioneel toezicht wordt de afloop van zelfregulering wel heel ongewis. Dat

weten we al sinds de bankencrisis. Regels zijn per slot van rekening niet voor niets ontstaan. Capaciteit en kennis van zaken bij Inspecties zijn essentieel en daarover zegt Rutte II niets. De brief van de NVVK, gericht aan staatssecretaris de Krom, waarin zij aandringt op meer controle en een actievere rol van de overheid, lijkt dan ook nog steeds actueel. Ik ben benieuwd naar de reactie van de nieuwe staatssecretaris.

Of zal zij dit welgemeende advies in de wind slaan?

Jacqueline Joosten is hoofdredacteur van het vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel