blog

Bouwprojecten

Veilig werken

Bij het ongeval in de Grolsch-veste waren twee doden en negen gewonden te betreuren. De OvV constateerde dat beide onderzoeken grote parallellen vertoonden. Het bleek dat bij dergelijke complexe bouwprojecten het onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid voor de veiligheid heeft. Zowel bij de bouw van de toren als bij de Grolsch-veste werd hierdoor een incomplete, instabiele bouwconstructie in gebruik genomen en belast.

Bouwprojecten

 

De onderzoeksraad vindt dat opdrachtgever en gedelegeerd opdrachtgever – zeg maar het bedrijf waaraan de bouwwerkzaamheden worden uitbesteed – bij werkzaamheden beter in kaart moeten brengen onder welke omstandigheden alle partijen de geplande werkzaamheden realistisch kunnen uitvoeren.  En zij moeten erop toezien dat de afspraken met betrekking tot de veiligheid daadwerkelijk worden gemaakt en gehandhaafd. Ook vindt de raad dat de brancheorganisatie Bouwend Nederland met een actieplan het initiatief moet nemen om te zorgen dat de zwakke plekken worden opgelost en de taken beter worden afgesproken.

 

De voorzitter van Bouwend Nederland, zoals bekend de heer Elco Brinkman, reageerde op het eerste rapport – over de instortende toren – dat bouwen mensenwerk is en dat iedereen op de bouwplaats zich moet houden aan de gemaakte afspraken. En dat de sector dat nog beter tussen de oren moet krijgen, zowel op de bouwplaats als op het kantoor. Hij zag mogelijkheden in intensievere cursussen en opleidingen, maar weinig heil in een functionaris als hoofdconstructeur. Die gaat immers geen beton storten en zit niet op de steiger. Volgens Brinkman moeten de mensen op de werkplek zelf de gemaakte veiligheidsafspraken goed uitvoeren.

 

Jazeker, dat laatste klopt. Maar de vraag is of de heer Brinkman wel eens in het Arbobesluit heeft gekeken. Daar staat immers iets over het aanstellen van een (veiligheids)coordinator bij de wat grotere bouwwerken. Juist ja, die door de OvV complexe bouwprojecten worden genoemd. En waarvoor de wetgever, omdat er zo lang al zo veel mis gaat bij dergelijke werkzaamheden, in het Arbobesluit enkele normen heeft opgenomen. Normen die gebaseerd zijn op diverse Europese richtlijnen. Normen die, gezien de bevindingen van de OvV, kennelijk nog steeds niet afdoende worden opgevolgd. En wat de richtlijnen zelf betreft: onlangs werd bekend dat een aantal lidstaten aan de Europese Commissie heeft verzocht voorlopig geen nieuwe arborichtlijnen meer te ontwikkelen.

 

Gezien de crisis achtte de indieners van het verzoek het belangrijk dat de focus van het Europese beleid moet worden gericht op economische groei en arborichtlijnen dragen daar onvoldoende aan bij. Of dat zo is, kan worden betwijfeld. Maar laten we ten minste proberen de bestaande regels niet aan onze laars te lappen! En beginnen bij de veiligheidscoordinator in de bouw.

 

Rob poort
Reacties?
www.bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel