blog

Druk, druk, druk…

Veilig werken

Werkdruk blijkt in sommige sectoren nog steeds een onderschat probleem te zijn. Dat blijkt ook weer eens uit de resultaten van een onderzoek van de Inspectie SZW in de sector Zorg en Welzijn 2012 dat in juni van dit jaar werd gepubliceerd. Er was meer aandacht voor de aanpak van agressie en geweld in de sector, maar de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting was nog steeds onder de maat. Omdat er slechts enkele segmenten uit de sector waren onderzocht, zijn de resultaten niet representatief voor de hele sector.

Druk, druk, druk…

Onderzocht zijn de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ambulancediensten. Bij die hulpverleners is het arbeidsgerelateerde verzuim, veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting zoals werkdruk, werkstress, onregelmatige werktijden, agressie en andere ongewenste omgangsvormen ruim 50%. En door fysieke belasting is dat 30% met ook nog eens 10% uitval door infecties met bacterien of virussen. Het arbeidsgerelateerde verzuim in de sector is daarmee 20% hoger dan gemiddeld in Nederland. Gelukkig wordt er wel wat aan gedaan, zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Maar de bestuurders zouden wel steviger moeten sturen op goede arbeidsomstandigheden. Dat kan door het personeel beter voor te lichten en meer bewust te maken van de arbeidsrisico’s.

Dat men zich bewust moet zijn van de risico’s van werkdruk geldt ook in andere sectoren. Zeker nu het krijgen of behouden van een baan niet altijd eenvoudig is, waardoor men wellicht te veel van zichzelf gaat eisen. Met als extreme vorm de 21-jarige Duitser in de Londense City. Die wilde een glanzende carriere maken in de Londense zakenwereld en werkte tijdens zijn stage (!) bij een grote bank letterlijk totdat hij er bij neerviel. Hij werkte van ’s morgens vroeg tot diep in de nacht en sliep ongeveer 3 uur per etmaal. Hij werd na een epileptische aanval door een studiegenoot bewusteloos aangetroffen. Reanimatie mocht niet meer baten. De jongeman verdiende 60.000 pond (merkwaardig voor een stagiair) maar het ging hem vooral om werkervaring. Aan die ervaring heeft hij helaas niet veel gehad.

Maar soms kan werkervaring zich ook tegen je keren, zoals bij een werkneemster bij Intratuin. Deze 76-jarige, kennelijk krasse dame werkte nog anderhalve dag per week als bloembindster bij het bedrijf. Zij had aangegeven, nog een jaar of twee door te willen gaan. De werkgever vond 75 jaar een mooie leeftijd om te stoppen, ook omdat werknemers van die leeftijd een aanmerkelijk verhoogde kans lopen op arbeidsongeschiktheid. Hij wilde van de vrouw af en stapte naar de kantonrechter. Maar die gaf de werkgever geen gelijk: de rechter vond dat hier sprake was van leeftijdsdiscriminatie. Naar verluid stopt de vrouw eind van het jaar alsnog. Ze krijgt vermoedelijk een vergoeding mee. Die zal zeker aanmerkelijk minder zijn dan de 60.000 pond die de jonge Duitser kreeg. Maar de vrouw zal denk ik ook geen last hebben van stress door overmatige werkdruk.

Rob Poort

Reageren?

www.bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel