blog

Het is op..

Veilig werken

Het geduld is op. Na tientallen jaren protesteren, steggelen en dwarsliggen delven de tegenstanders van het A4 snelwegfragment tussen Delft en Schiedam het onderspit en de bulldozers een landtunnel. Deze landtunnel is de laatste concessie die de overheid, met tegenzin, heeft gedaan aan rust- en natuurliefhebbers. Terwijl er al wordt gegraven luidt een deskundige de noodklok omdat het ontwerp van de tunnel niet veilig genoeg zou zijn: het tunneldak zou niet berekend zijn op warmte instraling door de zomerzon.  De politiek laat deze verstoring niet toe en brengt andere deskundigen in het geweer die verklaren dat de tunnel “aan de gestelde normen voldoet”. De kamervraag naar welk risico de automobilist loopt door de tunnelconstructie, wordt met ijzeren logica beantwoord: de tunnel voldoet aan de voorschriften en dus is er geen risico en dus loopt de automobilist geen gevaar. Of de voorschriften rekening houden met het door de klokkenluider gesignaleerde probleem wordt verder niet bekend gemaakt. De klokkenluider heeft ontslag genomen en de verantwoordelijkheid van de politica eindigt bij haar aftreden aan het eind van haar ambtstermijn. Of, als dit kabinet tot val komt, eerder.

Het is op..

 

Het gas raakt op. Niet alleen verwarmen wij er al jaren onze pannen en CV’s mee, we verkopen er ook tientallen kubieke kilometers van aan het buitenland. Gas is geld. Gelukkig zit er ook nog gas in gesteente dat niet poreus genoeg is om het zomaar los te laten. Door dat gesteente met chemicalien op te lossen komt het gas vrij en kunnen we nog jaren verder stoken. De techniek wordt al op grote schaal toegepast in de VS en heeft ook in het Verenigd Koninkrijk ervaringen opgeleverd. Geen goede. Welke chemicalien worden gebruikt is geheim, maar het zullen wel zuren zijn, die worden geinjecteerd met erg veel water. Wat deze mix van oplosmiddelen en aardgas gaat doen in de bovenliggende bodem van zand en blubber is nog niet zo bekend en daarom willen een gretige minister en een hebberige oliemaatschappij een proefboring doen. De bevolking vreest giftig drinkwater en onbeheersbare gasemissies. De minister glimlacht zijn minzame glimlach en verklaart dat de risico’s hanteerbaar zijn. Tot zijn aftreden aan het eind van zijn ambtstermijn, of eerder.

 

Het geld is op. Door de AOW op steeds latere leeftijd uit de betalen worden miljarden bespaard die de schatkist hard nodig heeft. Nee ik ben niet zo links dat ik nu over de JSF begin. Om het verhogen van de AOW- leeftijd te kunnen legitimeren wordt het argument aangevoerd dat de Nederlander steeds ouder wordt en dus langer kan doorwerken. Nu is de hogere sterfdatum een statistisch gegeven, maar welke wetenschapper heeft ooit onderzocht tot welke leeftijd de gemiddelde (!) werknemer vitaal genoeg is om door te blijven werken in het huidige werkklimaat? Voorlopig is daar gerede twijfel over en wordt dus elke directeur personeelszaken bestormd door bedrijven en ZZP ‘ers die een keur van vitaliteitprogramma’s aanbieden om de werknemers, die er al jaren van niet zo gezond leven op hebben zitten, te vitaliseren. De op 63 jarige leeftijd overleden PVDA politica Ien Dales was in de jaren negentig de eerste die opperde dat de pensioenleeftijd best wel omhoog kon. Dit is in de jaren daarna steeds de formulering geweest: het verhogen van de pensioenleeftijd. Maar het ging dus eigenlijk niet over langer doorwerken maar alleen over later AOW betalen. De realiteit waar velen vandaag mee te maken hebben, is dat de AOW leeftijd al een maand is opgekrikt terwijl het pensioenontslag nog steeds op 65 jaar ligt. Voorlopig zijn er nog maar weinig CAO’s waarin de pensioenleeftijd is gekoppeld aan de verhoogde AOW- leeftijd en het is de vraag of de werkgevers hier wel graag aan willen. Want die zitten echt niet te wachten op oude wegwerkers, treinmachinisten, kippenfileerders, busschauffeurs, VMBO- leraren, vrachtwagenchauffeurs enzovoort enzovoort. Die zijn ze liever kwijt op hun vijfenzestigste.  Of eerder.

 

Arthur Mac Gillavry

Reageer op dit artikel