blog

Licht uit

Veilig werken

Ik moest aan deze inmiddels min of meer ingeburgerde spreuk denken, toen ik las, dat Rijkswaterstaat met het oog op kostenbesparing begonnen is met het stapsgewijs uitzetten van de verlichting op een groot deel van de snelwegen. Het licht gaat om 21.00 uur uit maar op drukkere plekken twee uur later. ‘s Ochtends om 5.00 uur gaan ze weer aan. De maatregel is bedoeld om kosten te besparen. Dat schijnt inmiddels de leidraad te zijn voor zo ongeveer alle overheidsbeslissingen, maar dat terzijde.

Licht uit

 

Omdat de verkeersveiligheid dat vereist, blijven volgens Rijkswaterstaat op een aantal plaatsen de lampen wel branden. Dat is bijvoorbeeld bij scherpe bochten en in tunnels. De Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO, ja, die bestaat echt) noemt de maatregel onverstandig. Voorzitter Hans Hamburger stelde, dat men ‘s nachts vaak al slaperig is en minder alert. Licht vermindert dat effect en, zo zei hij terecht – de verlichting is in de jaren zeventig juist neergezet in verband met de verkeersveiligheid. Maar volgens minister Schultz van Haegen is zorgvuldig bekeken waar de lichten uitkunnen. En ook ANWB acht het effect op de veiligheid gering.

 

Maar het bleek, dat het op de snelwegen waar ’s avonds de verlichting wordt uitgeschakeld, vaak (veel) drukker is dan Rijkswaterstaat bij de invoering van de plannen heeft gemeld. De kans op ongelukken is daardoor mogelijk ook groter dan aangenomen. Zoals op de A6 bij Almere Haven. Daar rijden tussen 21.00 uur en middernacht gemiddeld zo’n 600 auto’s per rijstrook per uur. En op de A1 bij Naarden is dat zelfs 800 auto’s. Volgens een rapport van Rijkswaterstaat dat werd opgesteld voorafgaand aan de plannen, heeft het uitschakelen van de verlichting tot 100 auto’s per uur geen effect op de verkeersveiligheid. Tot 800 voertuigen per uur leidt geen verlichting tot 2 extra doden en 12 extra ernstig gewonden.

 

Oud-hoogleraar Veiligheid en rampenbestrijding Ben Ale gaf als reactie, dat het uitdoen van de verlichting 2 miljoen euro per jaar bespaart. Maar de regering zou aanhanger zijn van de gedachten die zijn neergelegd in het boek Risico’s en redelijkheid van Helsloot c.s.. Daarin staat, dat de overheid in redelijkheid 3 miljoen euro mag uitgeven om een dodelijk ongeval te voorkomen. Voor het geschatte 1 a 2 dodelijke slachtoffers per jaar is het – volgens Ale – in die redenering dus economisch beter om de lichten maar weer aan te doen. En dan vergeten we voor het gemak in deze rekensom ook maar de kosten van de geschatte 12 extra ernstig gewonden. Ik kan me nog heugen, dat bij de eerste – of was het de tweede – oliecrisis in de tachtiger jaren als besparing de verlichting voor de helft werd uitgezet. Zag je toch nog wat. Waarom niet voor deze optie is gekozen? Geen idee. Hoe dan ook, ik ga in deze donkere dagen de kerstboomverlichting maar vast opzoeken. Licht aan – spot uit.

Reageer op dit artikel