blog

Eet smakelijk!

Veilig werken

Rob Poort vindt dat er nog wel het een en ander te doen is op het gebied van veiligheid.

Eet smakelijk!

Het jaar 2014 is weer in alle heftigheid begonnen. Maar volgens de eerste berichten viel het nogal mee met de schade. Ik meen dat in Den Haag ‘slechts’ 69 auto’s in vlammen opgingen. Dat was meer dan de 30 van het jaar ervoor, maar minder dan in 2011: toen stopte de teller pas bij 80. Overige hoogtepunten van de jaarwisseling: 18 mensen zijn aan een oog blind geworden door afgestoken vuurwerk, de brandweer rukte 3500 keer uit en er is volgens de verzekeraars voor zo’n 9 miljoen euro aan schade aangericht door vernielingen aan auto’s en woningen. Gelukkig was de opperchef van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, niet tevreden over het verloop van de jaarwisseling.
 
Ook op veiligheidsgebied – en dan een heel ander terrein dan waarmee voornoemde opperchef zich bezig pleegt te houden – is nog wel het een en ander te doen. Er zijn mij wat zaken opgevallen. Eind december bleek uit onderzoek van de Inspectie SZW dat ruim 70 procent van bezochte SW-bedrijven – u weet wel, waar men mensen met een beperking aangepast werk aanbiedt – niet veilig genoeg waren. Het betrof gevaarlijke machines en onvoldoende toezicht op de werkvloer. Je zou dit toch niet verwachten in een dergelijke sector. Zeker niet nu het ook nog eens ging om bedrijven waar ongevallen waren gebeurd en bedrijven die eerder al slecht scoorden bij inspecties.
 
Een ander merkwaardig bericht kwam van de Gezondheidsraad. Die heeft in opdracht van de minister van SZW onderzoek gedaan naar de veilige grens voor de valhoogte. Daarbij is gekeken naar de wetenschappelijke gegevens over de gevolgen van het vallen van hoogten. In ons land overlijden jaarlijks 18 werknemers als gevolg van vallen van hoogte en worden er 1.230 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de Gezondheidsraad is er duidelijk een verband: hoe groter de valhoogte, hoe meer kans op ernstig letsel. In de wet staat dat in elk geval sprake is van valgevaar boven een hoogte van 2,5 meter. Maar volgens de Gezondheidsraad is er op grond van de beschikbare kennis geen veilige hoogte voor te stellen. Zou dat aanpassing van de wet inhouden?
 
Zelfs in geval van aanpassing van de wet is het afwachten wanneer, en zo ja of, dit zal leiden tot een verbetering van de arbeidsomstandigheden. We weten immers ook al sinds pakweg 1969 dat asbest onder omstandigheden levensgevaarlijk kan zijn. En dat het toepassen van asbest langzaam wettelijk is teruggedrongen en in 1994 geheel verboden. Het verwijderen van asbest mag alleen onder strikte voorwaarden. Die negeren of overtreden leidt – alleszins terecht – tot zeer hoge boetes van de minister van SZW. Het is dan enigszins verbijsterend om in een tv-programma te zien dat er diverse malen partijen brood zijn teruggehaald omdat die besmet bleken met asbest. Of het hier nu wel of niet ging om een groot risico, doet niet terzake. Maar dat dit twintig jaar na een verbod op het gebruik van asbest kan gebeuren, vind ik krankzinnig. En dan heb ik het nog maar niet over de werknemers in die bakkerijen!
 
Rob Poort
Reageren? www.bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel