blog

Kennis en macht

Veilig werken

Kennis is macht, leert ons een oud adagium. Met kennis bent u als professional een heel eind gekomen. U weet ongetwijfeld veel over veiligheid en u houdt uw unieke kennis up-to-date.

Kennis en macht

Bij Dow Benelux delen professionals, leidinggevenden en contractors dagelijks informatie over gevaren en potentiele risico’s op de diverse locaties. Ze verzamelen en analyseren de uitkomsten en stellen de beelden beschikbaar aan iedereen binnen de organisatie. Bij Dow is delen van kennis het toverwoord.

Delen van kennis kan via social media en bij de koffieautomaat, maar gebeurt dus ook steeds meer georganiseerd. Over de oude hekjes van functies, partijen en bedrijven heen. In Moerdijk zitten overheid en bedrijven bij elkaar aan tafel en delen wat zij weten over gevaarlijke stoffen en veilige bedrijfsprocessen in het Port Health Center. Hun wederzijdse kennis is cruciaal voor een optimale risicobeheersing ter plaatse. Industrieparken overal in het land overleggen met elkaar, waardoor zij gezamenlijk betere en goedkopere veiligheidsoplossingen kunnen realiseren.

Bij kennis delen hoort transparantie en communicatie. Beide zijn cruciaal bij het voorkomen van risicovolle situaties. Maar ook bij het maken van de juiste risicoafwegingen. Dat kan binnen de scope van het bedrijf of de regio, maar ook op veel grotere schaal. Zo stelt het recente advies van de RLI over een nieuw risicobeleid dat het zeer wenselijk is om burgers nadrukkelijker en anders te betrekken bij de beoordeling van de risico’s voor de leefomgeving en het milieu. We moeten niet alleen berekenen hoe vaak iets fout kan gaan, maar ook rekening houden met de effecten op alle betrokkenen en de gevoelens van burgers. Uiteindelijk gaat het er om dat we bespreken hoe veilig we willen leven en wat we daar voor over hebben. Dat gaat dus aanzienlijk verder dan ‘kans maal effect’.

Kennisdeling en een open mind bij het afwegen van risico’s. Dat zijn zaken die het omgaan met veiligheid in bedrijven nieuwe schwung geven. Ook in uw organisatie?

Jacqueline Joosten

hoofdredacteur vakblad Arbo

Reageer op dit artikel