blog

Het schuurtje van buurvrouw

Veilig werken

Eindelijk gaan we dan een eind maken aan het gebruik van asbest. Nou ja, een deel ervan: vanaf 2024 komt er een verbod op asbesthoudende daken.

Het schuurtje van buurvrouw

U weet wel, die grijsachtige golfplaten dakbedekking die je op veel landbouwschuren maar ook op andere plaatsen nog vindt. Men wil er vanaf, zo’n dertig jaar nadat het gebruik van asbest verboden werd. Er zou binnen de komende tien jaar zo’n 135 miljoen vierkante meter asbest moeten worden verwijderd. Tot nu toe was dat 4 miljoen vierkante meter per jaar, dus het tempo zal wat omhoog moeten. Overigens wordt de soep denk ik niet zo heet gegeten. Uit een persbericht van het ministerie blijkt dat, wie na 2024 nog een asbesthoudend dak heeft, gedwongen kan worden dit dan alsnog te verwijderen. Tot die tijd gaat de verwijdering op vrijwillige basis. Met meestal de gemeente als handhaver.

Asbestverbod

Het asbestverbod is dertig jaar oud en dateert van rond 1980. Maar dat het werken met asbest zeer gevaarlijk en zelfs dodelijk was, had dr. J. Stumphius al in 1969 in zijn proefschrift aangetoond. Er zijn daarna nog veel juridische gevechten geweest van oud-werknemers die na jaren ontdekten dat zij een – vaak zeer agressieve vorm – van kanker hadden die was veroorzaakt door het werken met bepaalde soorten asbest. Omdat die gevolgen vaak jaren later merkbaar waren, verruimde de Hoge Raad in bijzondere gevallen ook de verjaringstermijn voor het indienen van een claim als gevolg van een dergelijke blootstelling. De wettelijke maximale termijn van 30 jaar is onder omstandigheden op te rekken. Maar een blootgestelde moet de claim wel zo snel mogelijk indienen nadat hij op de hoogte is van de ziekte en de veroorzaker daarvan.

Oud pandje

De veiligheid bij het werken met of verwijderen van asbest laat nog steeds veel te wensen over. Onlangs kreeg ik daar in mijn adviespraktijk weer eens mee te maken. Een werknemer was bij restauratiewerkzaamheden met enkele collega’s bezig in een oud pandje. Bij het boren en zagen kwamen zij wat grijze platen – en het nodige stof – tegen. De werkgever had na opmerkingen van de werknemers een asbestadviesbureau ingeschakeld. Die kwam een dag later voor onderzoek en verbood na een eerste inventarisatie direct alle werkzaamheden. De werknemers hadden tot die tijd wel door moeten werken. Wat? Een oud pandje? Dan hadden werkgever en opdrachtgever natuurlijk voorafgaand aan de werkzaamheden onderzoek moeten doen naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Dat is verplicht. Maar de praktijk is weerbarstig.

Beperkt

Helaas zullen dergelijke onnodige en risicovolle blootstellingen ook na 2024 niet de wereld – of in elk geval Nederland – nog niet uit zijn. Het verbod geldt namelijk niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal onder de dakbedekking. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Kortom: redelijk beperkt dus. Evenals de subsidiemogelijkheden bij het verwijderen. Voor bedrijven zijn er twee fiscale regelingen opgetuigd om asbest te verwijderen. Met een minimaal bedrag van 75 miljoen euro. Voor particulieren bestaat geen subsidiemogelijkheid. Die mogen zelf wel tot 35 vierkante meter asbestdak verwijderen – mits in goede toestand. Ik ben benieuwd hoelang het golfplaten schuurdakje van mijn al op leeftijd zijnde buurvrouw nog stand zal houden.

Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel