blog

Doe-het-zelven

Veilig werken

Het was pas vanaf de Bataafse Republiek (1798 en daarna) dat er in ons land echt sprake was van een centraal staatsgezag. Er kwamen daarna ook regels die de burgers moesten beschermen. Zo kennen we allemaal het Kinderwetje van Van Houten (1874), volgens velen de start van de sociale wetgeving in Nederland.

Doe-het-zelven

De laatste decennia is er sprake van een omgekeerde beweging en stelt het ene na het andere kabinet verlichting van de regeldruk in het vooruitzicht. Deregulering, zelfregulering en de participatiesamenleving. We worden er constant mee geconfronteerd, zowel privé als zakelijk. Want op vele terreinen treedt de overheid terug en ligt de verantwoordelijkheid en beslisruimte steeds meer bij u als burger en bij uw bedrijf.

Oertaak

Zo gaat het ook bij een ‘oertaak’ als veiligheid. Normering, richtlijnen en arbocatalogi, het principe is intussen wel bekend. In ruil daarvoor zet de overheid de handhaving op een laag pitje. Van iedereen wordt gevraagd mee te doen en een bijdrage te leveren. Als het over brandveiligheid gaat zijn dat de gebouwbeheerders en gebruikers. Alleen gebruiken zij die beleidsruimte nog in onvoldoende mate en beperken zij zich veelal tot het wettelijk minimum, aldus Ricardo Weewer in dit nummer. Voor Brzo-bedrijven heeft het kabinet een ander plan. Vanaf 2016 zouden zij moeten gaan meebetalen aan hun eigen kosten voor toezicht. U draait daar dan als rechtschapen burger mooi niet voor op!

Doe-het-zelven

Ook als uw organisatie niet tot die Brzo-categorie behoort, wil de overheid u aan het doe-het-zelven krijgen. Zo wil SZW u inspireren tot zelfregulering met de nieuwe website Gezondenveiligwerkt.nl. Hoogleraar neurospychologie Erik Scherder benadrukte bij de doop van deze site nog eens dat hoe meer nieuwe uitdagingen u aangaat, hoe beter uw brein functioneert en hoe beter u problemen kunt oplossen. Kortom: als u zelf nieuwe wegen zoekt is dat heel heilzaam voor u. En dat komt de overheid natuurlijk goed uit. In feite komt het erop neer dat u uw gedrag moet veranderen. Aan het werk met u!
Ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken. De brandweer wil u er in ieder geval bij helpen, zo kunt u in dit nummer lezen. De redactie van Vakblad Arbo wenst u alvast een zomer vol inspiratie toe.

Jacqueline Joosten is hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel