blog

Maak risico’s analyseren leuk

Veilig werken

We onderschrijven met elkaar het belang van risico’s analyseren. Toch zie ik in de praktijk dat het niet meevalt om in een organisatie draagvlak te creëren voor risicoanalyses. Regelmatig vragen mensen mij hoe risicobewustzijn te vergroten en medewerkers te enthousiasmeren om (mee) na te denken over veiligheidsrisico’s.

Maak risico’s analyseren leuk

Een belangrijke sleutel tot succes ligt in de ‘fun factor’. Maak risico’s analyseren leuk. Laat de essentie en het doel voorop staan en leg zo min mogelijk nadruk op methoden en technieken. Dat zou niet al te moeilijk moeten zijn. Met iedere risicoanalyse beantwoorden we immers dezelfde vragen: ‘Wat zijn onze belangrijkste risico’s?’ en ‘Wat kunnen en willen we doen om deze risico’s te beheersen?’.

Onderwerp

Hoe maak je risico’s analyseren leuk? Dat begint al bij het kiezen van het onderwerp van de analyse. We zijn geneigd de scope ofwel willekeurig te bepalen, ofwel lange vragenlijsten te gebruiken om maar zoveel mogelijk risicofactoren in beeld te krijgen. Waarom draaien we het niet volledig om? Vraag medewerkers eens waar ze nu echt wakker van liggen als het gaat om veiligheid. Of laat ze beschrijven wat een werkdag maakt tot een slechte of juist goede dag. Selecteer vervolgens veel voorkomende antwoorden als onderwerp voor een diepgaande analyse. U zult zien dat het draagvlak enorm is.

Visualisatie

En dan de risicoanalyse zelf. Ongeacht de methode die u hanteert is het altijd zaak helder te communiceren over de resultaten van de analyse. Visualisatie is daarbij het toverwoord. Geen pagina’s tellende rapporten of ingewikkelde tabellen dus. Nee, een aantrekkelijke weergave van de belangrijkste risico’s. Zodat ook degenen die geen directe bijdrage hebben geleverd toch begrijpen wat de analyse heeft opgeleverd. De Bow-Tie is daar bijvoorbeeld een goed hulpmiddel voor. De vlinderdas toont immers in één oogopslag de (mogelijke) oorzaken en gevolgen van een risico. En daarnaast zijn ook de bestaande beheersmaatregelen direct zichtbaar.

Inspireren

Houden de medewerkers die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de risicoanalyse hun collega’s op deze manier op de hoogte van proces en resultaten, dan zullen zij die collega’s zeer waarschijnlijk ‘inspireren’ met hun enthousiasme. Want volens de netwerktheorie van ‘social contagion’ kopiëren individuen houding en gedrag van anderen, slechts door met hen te communiceren (Scherer, C. W., & Cho, H. (2003). A social network contagion theory of risk perception. Risk Analysis, 23, 261-267). Grote kans dat de anderen zo ook risicobewuster worden. En wellicht een volgende keer deel willen nemen aan een risicoanalyse. En daarmee hebben we de bal aan het rollen …

 

Marieke Kessels is directeur business development bij Infoland. Infoland helpt organisaties bij het optimaliseren van hun verbeterproces met behulp van professionals, tools en klanten-community.

Reageer op dit artikel