blog

Beroepsziekten risico van het vak?

Veilig werken

Dat het woord ‘arbo’ in veel bedrijven negatieve connotaties oproept, weten we. Maar bij ‘beroepsziekten’ is dat nog erger. Menig manager – en arboprofessional – is allergisch voor dat onderwerp.

Beroepsziekten risico van het vak?

Beroepsziekten roepen vooral associaties op met schadeclaims, en het gejammer dat bedrijfsartsen veel te weinig melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is niet van de lucht.

Slecht melden

Vorig jaar bleek nog uit onderzoek in opdracht van de Inspectie SZW dat bedrijfsartsen heel slecht melden. Het gebeurt bovendien vaak veel later en anoniem, waardoor de Inspectie SZW niet, zoals bij een ongeval, meteen kan optreden. Privacywetgeving maakt optreden ook nog lastig. Verder is de definitie van beroepsziekte niet duidelijk en blijft het een lagging indicator: het vertelt u hoe u iets kunt vermijden, maar niet wat u moet doen om veiligheid en gezondheid te verhogen. Toch is er wel iets aan de hand. Want het ziekteverzuim daalt, maar het aantal beroepsziekten niet.

Verandering?

Kommer en kwel dus, of is er verandering op komst? Vlak voor de vakantie nam de Tweede Kamer een motie aan waarin staat dat minister Asscher voor het eind van het jaar moet aangeven hoe het terugdringen van het aantal beroepszieken beter kan. Sommigen vinden dat werkgevers beroepsziekten voortaan rechtstreeks bij de Inspectie SZW moeten melden, net als ongevallen. De NVAB, de Long
Alliantie Nederland en zelfs de Inspectie SZW – zo gaat het gerucht – ondersteunen dit idee. Maar Asscher voelt daar niet voor. Wel zegt hij werk te willen maken van het probleem: door te handhaven op het melden van beroepsziekten en boetes op te leggen. Ook zou hij een onafhankelijker claimbeoordeling overwegen. Gaat dat werken?

Preventie

Het is positief dat het onderwerp kennelijk op de politieke agenda staat en melden is zeker van belang. Want als je niet weet welke beroepsziekten er zijn, kun je ook geen maatregelen nemen. Van preventie komt dan zeker niks terecht. Maar moet u daarop wachten? Wat echt werkt is een preventiecultuur op de werkvloer. Een dialoog tussen werkgever en werknemer en kennis over risicofactoren zijn daarbij cruciaal. Want er valt ook op bedrijfsniveau te leren van (beroeps)ziekten, ondanks privacyregels en zonder administratieve rompslomp. Het PMO is daarbij bijvoorbeeld een belangrijke tool. Dit alles levert financiële voordelen op én duurzaam inzetbare medewerkers.

> Hoe dat werkt? Lees het in Vakblad Arbo 9-2015. Want beroepsziekten zijn alles behalve Het Risico van het Vak.

Reageer op dit artikel