blog

Deur open of deur dicht?

Veilig werken

Als het gaat om het bevorderen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, dan wil er nog wel eens een discussie ontstaan waarin efficiëntie een grote rol speelt. Zeker wanneer de ene partij absolute veiligheid nastreeft, terwijl de andere partij alle te nemen maatregelen doorberekend in termen van tijdsverlies en daarmee productieverlies of kostenverhoging.

Deur open of deur dicht?

Mooi voorbeeld daarvan is het werken met gevaarlijke stoffen. Vanuit preventie zijn specifieke opslagcriteria van grote waarde. Gevaarlijke stoffen en materialen moeten bijvoorbeeld in een aparte, daartoe geschikte ruimte worden bewaard. Soms zelfs achter slot en grendel. In de praktijk kan een dergelijke maatregel natuurlijk leiden tot inefficiëntie, omdat voor het gebruik van deze stoffen meer acties nodig zijn dan wellicht wenselijk is (sleutel halen, deur openen en weer sluiten, sleutel opbergen, et cetera).

Tegenstrijdige belangen

Maar zelfs in de veiligheidswereld zien we tegenstrijdige belangen. Veiligheid is een containerbegrip en bestrijkt meerdere domeinen. Denk aan de veiligheid van medewerkers (of andere personen zoals klanten, leveranciers of bezoekers), van gebouwveiligheid en informatieveiligheid. Deze diversiteit maakt dat veiligheidsmaatregelen met elkaar kunnen conflicteren. Ik herinner me een presentatie van een security officer die vertelde dat hij eigenlijk elke deur het liefst dichthoudt en zijn organisatie als het ware tot een fort zou willen omvormen. Dit terwijl zijn collega, de EHS-manager, de deuren graag open ziet. En zo houden we vanuit gezondheidsperspectief de ramen graag open, terwijl dit haaks staat op inbraakpreventie.

Verschillende belangen

Het gevaar van het traditionele denken en werken vanuit silo’s is dat in een organisatie de verschillende belangen niet goed worden afgewogen. Personen die verantwoordelijk zijn voor op het oog gescheiden veiligheidsdomeinen, opereren volledig langs elkaar heen. Vaak vanuit verschillende werkplekken en soms zelfs letterlijk vanuit verschillende fysieke locaties. Ze identificeren en beoordelen de mogelijke risico’s en gevaren alleen vanuit hun eigen vakgebied en bedenken ook de te nemen maatregelen vanuit de eigen silo. Hiermee creëren we feitelijk een scenario waarbij de deur open gaat en direct daarna weer dicht. En dat keer op keer. Niet handig dus.

Deur openen

De oplossing ligt voor de hand. We moeten onze deuren (en ramen) openen. Binnen een organisatie moeten we elkaar opzoeken om in samenspraak, vanuit verschillende veiligheidsdomeinen, risico’s en belangen af te wegen en geschikte maatregelen te treffen. Maar de gewenste aanpak reikt verder dan de muren van onze eigen organisatie. Door onze poorten te openen kunnen we onze oren ook te luister leggen bij onze buren. Best practices van branchegenoten en willekeurige andere organisaties kunnen interessante inzichten opleveren om de veiligheid in de breedste zin van het woord te vergroten. Zet u uw deur open?

Marieke Kessels is directeur business development bij Infoland. Infoland helpt organisaties bij het optimaliseren van hun verbeterproces met behulp van professionals, tools en klanten-community.

Reageer op dit artikel