blog

Grenzen

Veilig werken

In een lokaal krantje las ik een verslag over de toezichthoudende functie van de Provincie op de chemische risico-bedrijven. Om precies te zijn: het ging om de Provincie Zuid-Holland die het afgelopen jaar alle 71 risicobedrijven had bezocht. Gelukkig: nergens bleek sprake van een onmiddellijke ernstige dreiging.

Grenzen

Bij 7% was er wel “iets” mis met de arbeidsveiligheid. Bij 45% van de bedrijven was geen enkele overtreding geconstateerd. Bij 25% was wel sprake van een overtreding, maar in de lichtste categorie, zo meldde de milieugedeputeerde in de rapportage Brzo-inspecties. Zoals bekend staat Brzo voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Het gaat dan om bedrijven waar veel chemische stoffen aanwezig zijn.

Toezicht aangescherpt

Het toezicht was de laatste jaren flink aangescherpt, zo was te lezen. In plaats van de nadruk op controles op papier gaan de inspecteurs ieder jaar echt bij de bedrijven langs en wordt er strenger gehandhaafd. Tja, het lijkt me vrij logisch dat je pas een beeld krijgt van de stand van
zaken als je zelf ook eens gaat kijken hoe de vlag erbij hangt. Wel hoor ik van collega’s uit de sector dat de inspecties nogal omvangrijk zijn, dat er (te) veel mensen op bezoek komen en dat het tijdsbeslag voor de bezochte bedrijven zeer groot kan zijn.

Brzo-sector

Gelukkig gaat het de laatste tijd redelijk goed in de Brzo-sector. Hoewel natuurlijk de brand in een loods met kunststofkorrels op het terrein van Chemelot in Limburg afgelopen maand anders zou doen denken. Het chemiecomplex – het aloude DSM is opgesplitst in een aantal bedrijven – plaatste een advertentie in de Limburgse kranten waarin zij meldden het bijzonder betreurenswaardig te vinden dat de omwonenden door dit incident – en andere incidenten die daaraan dit jaar vooraf gingen – hinder en overlast hadden ondervonden. Maar gelukkig, het incident wordt geëvalueerd, aldus de directie. Tja, dat raadt je de koekoek!

Hulde!

Wat mij in dit kader vooral opviel, was dat burgemeester Hessels van de gemeente Echt-Susteren tijdens de enorme rookontwikkeling door de brand er zelf toe had besloten om meetploegen erop uit te sturen om na te gaan of er gevaar voor de gezondheid was te duchten. Zijn gemeente valt immers net buiten de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en twee van de kernen lagen in de lijn van de rookpluim. De burgemeester kreeg geen informatie uit de Veiligheidsregio, zodat hij het heft maar zelf in handen nam. Hulde voor de burgervader! Tegelijkertijd kun je vraagtekens zetten bij de grenzen van dit soort organisaties, die vaak nog geënt zijn op of dateren uit de 80-jarige oorlog en ver daarvoor. Bij brand of andere calamiteit vrijkomende gassen en dampen trekken zich daar echt niets van aan. Nu nog de hulpverlening en calamiteitenbestrijding daarop afstemmen en we zijn al weer een stukje verder met de veiligheid van de omwonenden.

Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel