blog

Bent u klaar voor de drone?

Veilig werken

Met de feestdagen zullen er heel wat drones over de toonbank zijn gevlogen. Ze zijn immens populair en steeds goedkoper. Wat mag er allemaal en in hoeverre bent u klaar voor de drone?

Bent u klaar voor de drone?

Innovaties roepen altijd weerstand op. Want ze bedreigen de status quo. de opkomst van de drone biedt tal van voordelen, denk maar aan pakketbezorging, medische noodhulp, surveillance en controleren van gewassen. De keerzijde laat zich raden: met een drone hebben kwaadwillenden een nieuw instrument voor allerhande snode plannen. En zoals zo vaak met technologische innovaties, loopt de wetgever achter de feiten aan.

Drone-cams

Een drone met camera is niet alleen leuk speelgoed, maar ook een onvervalst spionage-instrument. Wie opnames wil maken van zijn zonnende buurvrouw heeft het nog nooit zo makkelijk gehad. Professionele drone-cams kunnen vanuit grote hoogte ieder sproetje spotten. Ze zijn praktisch onhoorbaar, nauwelijks zichtbaar en worden steeds goedkoper. De vraag is of je hier iets aan kan doen, als je de spiedende drone überhaupt al te pakken krijgt en/of de eigenaar kan traceren.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt dat je niet mag filmen of fotograferen zonder toestemming van de rechthebbende. Cameratoezicht op het werk of in de publieke ruimte wordt aangemerkt als ‘gerechtvaardigd belang’. Het is niet toegestaan de opnames te delen of langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijn. Als werknemer kun je hierover in gesprek gaan met de werkgever. Opnames voor privégebruik zijn met de huidige wet- en regelgeving toegestaan. De zonnende buurvrouw heeft dus het nakijken.

Spelregels

Het is dus lastig om te voorkomen dat derden beelden gaan maken van je omgeving. Uiteraard zijn er spelregels en daarmee bepaalde no-fly zones zoals vliegvelden en defensieterreinen. Voor particulieren geldt de regeling Modelvliegers, voor zakelijke partijen sinds 1 juli 2015 de regeling ‘Afstandbestuurde luchtvaartuigen’. Vanuit Brussel is er een verplichte drone-registratie in aantocht. Maar registratie of niet, voor criminelen geldt altijd dezelfde regel: het doel heiligt de middelen. Voor bedrijven en overheid voldoende aanleiding om drones als beveiligingsrisico serieus te nemen.

De meeste organisaties kennen beveiligingsmaatregelen die zijn gericht op grondincidenten. Denk aan camerasystemen, hekwerken, verlichting en procedures. Maar wat doe je als er een drone overvliegt? Als je het al opmerkt, kan het gaan om een verdwaalde hobbyist, een verkenningsvlucht voor een op handen zijnde inbraak, een spionagevlucht, of erger. Wat men vaak vergeet is dat drones meer zijn dan vliegende camera’s en dat de technologie zich snel ontwikkelt. Gelukkig ook op het gebied van anti-drone maatregelen.

Risico’s

Voor overheid en bedrijfsleven is het belangrijk dat men zich bewust wordt van de risico’s van deze nieuwe ontwikkelingen. Vervolgens is het zaak om scenario’s te ontwikkelen met mogelijke maatregelen om incidenten met drones te kunnen vermijden of beheersen. Denk aan dronedetectiesystemen, bouwkundige maatregelen, verhullen van spionagegevoelige objecten of activiteiten en beveiligingsprocedures bij luchtruimincidenten.

Vanuit beveiligingsoptiek hebben wij een helder standpunt inzake drones: bedrijven en particulieren moeten de mogelijkheid krijgen om het luchtgebied boven hun erf tot 150 meter af te sluiten voor binnendringende drones. Een dergelijke beveiliging vraagt om een luchtafweersysteem die deze no-fly zone of geofence kan afdwingen. De markt kent inmiddels diverse systemen om drones te signaleren. Helaas zijn systemen om binnendringende drones te verstoren en/of te elimineren vooralsnog verboden.

Ad Melchers | Fire Safety & Security Specialist, Daan Jansen | Fire Safety Consultant & Teamleader bij Royal HaskoningDHV

Reageer op dit artikel