blog

De verbinding

Veilig werken

Wat is een veilige werkplek? Het is mogelijk dat uw directie helemaal tevreden is als u als professional heeft uitgezocht welke regels en normen van toepassing zijn. Als u de nodige maatregelen heeft getroffen om de risico’s te beteugelen. 

De verbinding

En uw organisatie ook nog een systeem heeft om de risico’s te beheersen. U kunt dan rapporteren: “alles onder controle”. Toch?

Helaas. Alle regels en procedures ten spijt wordt het er in Nederlandse organisaties niet veiliger op. Managers kunnen veel tijd en energie steken in compliance, maar de veiligheid neemt nooit evenredig toe. Want veiligheid blijft altijd subjectief. Iedereen kijkt er immers met een andere bril naar en de omstandigheden kunnen veranderen. Dat maakt het beheersen van risico’s lastig.

Hard werken

In Vakblad Arbo 12/2015 vertelt Alfred Roelen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum dat hij de hele organisatie laat begrijpen waarom veiligheid belangrijk is en welke gevolgen dat kan hebben. En ook hoe belangrijk het is de processen en informatiestromen daarop in te richten. Willeke Bezemer en Alie Kuiper laten aan de hand van een aantal casussen zien dat beleid tegen ongewenste omgangsvormen zeker nodig is om richting te geven. Maar dat het succes daarvan toch echt wordt bepaald door personen op de werkvloer: sleutelfiguren met hart voor de zaak en verstand van zaken. Carsten Busch verhaalt hoe hij zijn aanvankelijk ‘regelgestuurde benadering‘ heeft afgezworen. Hij benadrukt nog eens dat werken aan veiligheid “hard werken” is, en dat je dat vooral moet doen met de mensen die het feitelijke werk uitvoeren.

Voor u als arbofunctionaris ligt er dus een uitdaging. Want u bent degene die kunt werken aan de verbinding, aan de dialoog over veilig en gezond werken. Het gat dat nog steeds in veel organisaties bestaat tussen arbofunctionarissen en de werkvloer, kan en moet worden overbrugd. Een mooie overweging voor het nieuwe jaar?

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel