blog

Slaap lekker …

Veilig werken

Op 11 december 2005 vond in Hemel Hempstead (what’s in a name?) in Groot-Brittannië een zwaar ongeval plaats op de Buncefield olieterminal. Het depot werd getroffen door een serie explosies, gevolgd door een brand die vijf dagen woedde.

Slaap lekker …

Het depot werd hierbij grotendeels verwoest en nabijgelegen gebouwen liepen grote schade op. Er waren 43 gewonden. Dat er geen doden vielen, was vooral te danken aan het tijdstip van de explosie: zondag vroeg in de ochtend. Op die ochtend werd een partij benzine per pijpleiding aangevoerd. De veiligheidsmaatregelen om overvullen van de tank te voorkomen faalden en de operators reageerden niet op het hoogniveau-alarm. Hierdoor stroomde de tank over en lekte een grote hoeveelheid benzine van het tankdak op de bodem.

Brand

Vanwege het rustige weerbeeld bleef de damp die opsteeg uit de plas benzine rond de tank hangen en er vormde zich een brandbaar mengsel. Deze dampen werden door nog onbekende oorzaak ontstoken, met als gevolg een enorme vrijegaswolkexplosie. Daarna volgde de grootste brand in West-Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. De brandweer is vijf dagen met man en macht in touw geweest om de brand te bedwingen. De zwarte rookwolken strekten zich uit tot in Frankrijk. Oorzaak van de brand was het falen van verschillende veiligheidsvoorzieningen, zoals hoogniveaumeters en -alarmering. Nou ja, het was in Engeland en daar is, zoals we allemaal weten, de industrie wat gedateerd.

Hig-tech

Hier kan zoiets natuurlijk niet gebeuren: wij hebben immers alles high-tech uitgevoerd en ook nog eens een naam hoog te houden. Zou je denken. Niets is minder waar. In een onderzoek van VROM naar de veiligheid bij opslagen van brandbare vloeistoffen in tanks in ons land, dat in augustus 2009 het licht zag, valt te lezen dat ook in ons land diverse vergelijkbare, maar ook een aantal veel grotere en complexere olie- en benzinedepots dan Buncefield zijn gevestigd. De opslagcapaciteit van negen van de twintig onderzochte Nederlandse bedrijven is tot elf maal groter dan die van Buncefield. De meeste zijn in de Botlek/Europoort gesitueerd. Uit het onderzoek bleek ook dat in bijna driekwart van alle vergunningen één of meer essentiële veiligheidsvoorzieningen ontbreken. Waaronder de onafhankelijke overvulbeveiliging of een hoogniveau-alarm!

Overvulbeveiliging

In ons land hebben we de Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen, gepubliceerd onder de naam PGS 29, de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Deze richtlijn heeft geen directe werking: de voorschriften zijn pas van toepassing als en voor zover zij zijn opgenomen in milieubeheervergunningen. Daar hoorde kennelijk de onafhankelijke overvulbeveiliging meestal nog niet bij. Maar gelukkig hebben we een wakkere staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma. Want na de herziening van de PGS 29 in 2008 in verband met de ramp in Engeland, ontbreekt er nog het nodige. De minister stuurde op 15 februari 2016 een brief waarin zij voor de overvulscenario’s duidelijk aangeeft welke maatregelen binnen welke termijn gemaakt moeten worden. Daadkracht dus, zou je denken. Ja, behalve als je leest dat er wordt gesproken over vrijwillige implementatie en termijnen tot 2022. Ik wens u tot die tijd een goede nachtrust toe.

 

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel