blog

Veilig naast het spoor

Veilig werken

Werkzaamheden die dicht langs het spoor plaatsvinden moeten vooraf schriftelijk worden gemeld bij de beheerder, zo luidt kortweg artikel 19 Spoorwegwet. Beheerder ProRail geeft dan een vergunning af en krijgt daardoor zicht op werkzaamheden die derden langs het spoor uit gaan voeren.

Veilig naast het spoor

Dat is van belang voor de controle op de veiligheid. Maar volgens de minister van Infrastructuur en Milieu (Melanie Schulz, u weet wel, van de 130 km per uur op onze snelwegen) is uit de praktijk gebleken dat zo’n melding soms geen toegevoegde waarde heeft. Daarom is een nieuwe regeling voorgesteld waarbij voor sommige werkzaamheden een uitzondering wordt gemaakt. Met de opmerking dat dit ook vanuit lastenvermindering het streven is.

Ruimte

Het verbod om zonder vergunning gebruik te maken van de hoofdspoorweg en de daarnaast gelegen gronden is gebonden aan begrenzingen die zijn omschreven in artikel 21 van het Besluit spoorweginfrastructuur. Dat zogenoemde beperkingengebied ligt nu op 11 meter uit het hart van het dichtstbijzijnde spoor en zal voor bepaalde werkzaamheden worden verengd. De regeling introduceert zelfs voor sommige werkzaamheden een vrijstelling van de vergunningplicht. Voorwaarde is wel, dat bij de uitvoering van het werk wordt voldaan aan de regels die volgens de regeling verplicht zijn. Als dat niet gebeurt geldt de vergunningplicht onverkort. Dat lijkt heel streng, maar kan in de praktijk veel ruimte geven. Misschien wel te veel.

Bomen

Ruimte die er overigens nu ook al is, gelet op een voorval uit het recente verleden. Zo viel er 9 november 2015 bij station Santpoort-Zuid een boom op de bovenleiding van de spoorlijn Beverwijk naar Haarlem. Daar was een tuinier dicht langs het spoor bezig om een perceel grond vrij te maken van bomen, toen een van die bomen verkeerd viel. Die kwam met de takken op de bovenleiding van de trein te hangen. De brandweer kwam te hulp. De stroom op de bovenleiding werd afgezet en de brandweer plaatste een veiligheidsapparaat om de reststroom naar de aarde af te voeren. Maar dat ging mis. Er kwamen vonken en rook vanaf en er knapten enkele bovenleidingen. Gevolg: behoorlijke schade en treinen die enige tijd niet konden rijden. Zou de hovenier hebben geweten dat hij dit werk eerst had moeten melden?

Beschermingszone

Een paar jaar eerder gebeurde er een ongeval bij een spoortunnel in aanbouw, waarbij een man om het leven kwam. De bouwput lag vlak naast het spoor. Door onbekende oorzaak begon een damwand zand te schuiven terwijl de man in de put stond. De nu voorgestelde vrijstelling geldt onder meer voor het in de beschermingszone leggen, in stand houden, wijzigen of verwijderen van kabels of leidingen. Dat is dus inclusief het maken van de benodigde putten en sleuven. Ook het in de beschermingszone uitvoeren van graaf- en hijswerkzaamheden wordt vrijgesteld. Zijn de gebeurtenissen in het verleden  – en dat zijn er zeker meer geweest dan de twee die ik hier heb beschreven – nu aanleiding voor het verstrekken van minder vergunningen – en daarmee minder toezicht op de veiligheid? Of spelen hier misschien andere factoren een rol? Behalve administratieve lastenverlichting ook minder controlerend personeel? Waar blijft de risicobeheersing?

 

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel