blog

Groeipijn

Veilig werken

Wat heeft groeipijn met veiligheid te maken? Dat zal ik u uitleggen.

Groeipijn

Recent heb ik een veiligheidsonderzoek uitgevoerd bij een relatief jonge onderneming. Die onderneming is een kleine vijftien jaar geleden gestart in de achtertuin bij ‘moeders’ thuis. Inmiddels is het een organisatie van zes zelfstandig opererende werkmaatschappijen met bijna 250 medewerkers in dienst.

Continue ontwikkeling zorgt voor groeispurt

Eén van die werkmaatschappijen levert een belangrijke bijdrage aan de aanleg van het multidisciplinair project landelijk dekkend 4G-netwerk voor grote telecomproviders. De continue ontwikkeling in de telecommarkt maakt dat met name dit organisatiedeel in korte tijd een groeispurt kent.
De organisatie is vooral bezig om, in opdracht van een grote provider, oude apparatuur te wisselen voor nieuwe om het netwerk te upgraden naar 4G. In 2,5 jaar tijd moesten bijna 2.000 systemen worden gewisseld. De organisatie is dus bezig met het bouwen en plaatsen van nieuwe systemen, het werven van nieuwe medewerkers om aan de vraag te kunnen voldoen en het opzetten van een organisatiestructuur. De groeipijn zit niet zozeer in de groei van de organisatie, maar in de ontwikkeling van haar manier van werken.

De interne organisatie is onvoldoende toegerust op de groei

De organisatie is altijd sterk naar buiten gekeerd geweest. Nu blijkt dat de interne organisatie onvoldoende is toegerust op de groei die het bedrijf doormaakt. Dit uit zich in vele facetten, zoals onvoldoende afstemming tussen projectvoorbereiding en -uitvoering. De als ‘standaard’ bestempelde uitwisseling van systemen blijkt in praktijk vaak net even anders te zijn. Dit komt door een andere werkomgeving en -omstandigheden, medewerkers die (nog) niet beschikken over de juiste kennis en vaardigheden, onvoldoende onderkenning van de veiligheidsrisico’s, hoge werkdruk, geen project review en werkprocessen die dus nauwelijks worden geoptimaliseerd.

Het behoeft weinig toelichting dat het onderzoek heeft aangetoond dat het veiligheidsniveau voor verbetering vatbaar is. Voorgestelde maatregelen moeten vooral worden gezocht in een goed functionerend managementsysteem. Ook directie en management schieten tekort in hun taak rondom veiligheid: zij staan niet zelf nadrukkelijk aan het roer.

Er lopen dingen mis doordat het overzicht ontbreekt

Directie en management van de organisatie zijn vooral gericht op groei en die eenzijdige focus vertroebelt het overzicht op de bedrijfsvoering in haar geheel. Er lopen dingen mis doordat dit overzicht ontbreekt. Dat er dingen mislopen manifesteert zich op de werkvloer in verkeerde planningen of, erger nog, incidenten. Saillant detail is dat klanten niet geïnteresseerd zijn in de grootte van een organisatie. Klanten zijn geïnteresseerd in de ervaring van een bedrijf met het aangeboden product. Daarom zijn ze in de eerste plaats juist bij u terecht gekomen.

De uitdaging van groei ligt voor deze organisatie op het snijvlak van structuur, procedures en capacieiten. Die zaken implementeren zal de organisatie helpen bij de uitbreiding, zonder daarbij de essentie uit het oog te verliezen. Want die essentie is precies wat het bedrijf tot dusver zo succesvol heeft gemaakt: de informele cultuur waarin mensen werken en de slagvaardige mentaliteit van ‘aanpakken op een veilige en verantwoorde wijze’.

Petra Scheffers |  Lelie Consultancy

Reageer op dit artikel