blog

Breinbreker: gedrag

Veilig werken

Wat is dat toch met gedrag? Menig professional breekt er zich het hoofd over. Techniek en organisatie zijn goed op orde en nog gaat er op de werkvloer veel mis.

Breinbreker: gedrag

Zelfs als een directie eindelijk ‘om’ is en investeert in het gedrag van haar medewerkers, helpt dat lang niet altijd. Het thema veiligheid wordt er in het bedrijf dan niet populairder op.

Gedrag wordt beïvloed door veel factoren

Gedrag is een breed begrip en het wordt beïnvloed door heel veel factoren. Lang niet iedereen realiseert zich dit. Het komt voor dat een bedrijf volkomen willekeurig met gedrag aan de slag gaat. Met een methode ‘van om de hoek’, met die van een andere professional uit het netwerk, op basis van succesverhalen. Maar voor een succesvolle gedragsaanpak is eerst een zorgvuldige analyse van de situatie nodig. Met kennis van de theorieën en modellen over hoe gedrag tot stand komt. En daar zijn er meerdere van.

Zorgvuldige voorbereiding, geen kant-en-klare checklist

Op basis daarvan zijn weer diverse interventies mogelijk. Dit alles vereist zorgvuldige voorbereiding, niet de kant-en-klare checklist waar sommige professionals graag mee werken. Een complete lijst voor een succesvolle aanpak van gedrag is eigenlijk niet beschikbaar. Voor velen een lastig probleem. Er is van alles dat gedrag kan beïnvloeden. Ligt het aan de omgeving, de opleiding, de cultuur of moeten we werknemers die zich onveilig gedragen gewoon straffen? Dat hangt er maar net vanaf. In nummer 7/8 van Vakblad Arbo vindt u inspiratie om hier uw gedachten eens over te laten gaan.

Menselijk gedrag vaak onbewust kopieergedrag

Onveilig of ongezond gedrag hoeft in ieder geval lang niet altijd een kwestie van onwil te zijn. Heel veel van wat we doen, wordt onbewust aangestuurd. En daar kunnen we gebruik van maken. Het kan in bepaalde omstandigheden helpen de werkomgeving bijvoorbeeld door een designbril te bekijken: een doordachte inrichting van de omgeving kan soms meer opleveren dan protocollen, richtlijnen of trainingen. Ook minder bekend is dat veel mensen onbewust keuzes maken op basis van het gedrag van anderen. Van dit kopieergedrag kunnen we positief gebruik maken bij het bevorderen van veilig gedrag. Neem veilig presteren op natuurlijke wijze op in alle aspecten van het werk, zegt Erik Deblonde in Vakblad Arbo 7/8.

Dan is er nog het leiderschap. De leiding zorgt ervoor dat de leden van een team zich veilig voelen, waardoor zij elkaar makkelijker aanspreken op gedrag. Of dat regels gecontroleerd en gecorrigeerd worden als ze niet worden nageleefd. Die leiding geeft als het goed is ook het goede voorbeeld.

Ik zei het al: gedrag is een breed begrip. Hopelijk helpt het juli/augustusnummer van Vakblad Arbo u deze zomer bij het overdenken van gedrag op de werkvloer. Breek uw brein er maar eens over. De redactie wenst u een fijne vakantie!

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

[box type=”shadow” ]> TIP: Werken aan het gedrag van uzelf en medewerkers in uw organisatie? Kom naar de Praktijkdag Grip op gedrag op 22 november 2016 in Veenendaal.[/box]

Reageer op dit artikel