blog

Bedprestaties en regelnaleving

Veilig werken

Bijna alle Nederlanders beoordelen hun bedprestaties als beter dan gemiddeld. Nee, ik heb het hier niet over slapen.

Bedprestaties en regelnaleving

Er is geen gevorderde les in statistiek voor nodig om te begrijpen dat niet iedereen beter kan zijn dan gemiddeld. Nu zult u denken: dat is goed om te weten, maar wat heeft het met veiligheid te maken?

Meer risico’s door overschatting capaciteiten

Deze overschatting van capaciteiten resulteert mogelijk in teleurgestelde bedpartners, maar waarschijnlijk niet in een onveilige situatie. Het probleem is dat deze overschatting ook plaatsvindt op andere vlakken. Zo beschouwt bijna iedereen (oké, met name mannen) zichzelf als een bovengemiddelde chauffeur. Het gevolg van deze misperceptie is allereerst dat men meer risico’s neemt en veiligheidsregels minder naleeft. Deze regels zijn immers gemaakt voor alle stumpers met minder vaardigheden, inzicht en beheersing dan jij. Daarnaast verliezen campagnes die de mogelijke persoonlijke gevolgen van overtreding zoals dood en verminking onderstrepen – op zich sterke motivatoren voor naleving, zou je zeggen – door deze overschatting veel van hun effect.

De twee nadelen van sancties

U zult denken, gelukkig hebben we sancties en boetes. Alhoewel effectief, kleven er twee nadelen aan sancties. Eén: ze maken ons nogal gericht op het voorkomen van de sanctie in plaats van op het doel van de regel (zoals meer veiligheid). Twee: de positieve invloed van sancties op regelnaleving is erg afhankelijk van de ervaren sanctiekans. Voor een regel die we alleen naleven omdat we de sanctie willen voorkomen, verdwijnt de motivatie tot naleving als de kans op een sanctie laag is. Denk aan de flitspaal. Zodra die in zicht komt, remmen we af tot de gestelde snelheid (of voor de zekerheid iets daaronder). Zodra de paal weer uit het zicht verdwijnt drukken we het gaspedaal vol in, vaak met een gevoel van triomf. De focus op veiligheid was namelijk al uit het zicht verdwenen ver voor de paal opdoemde.

Goed- en afkeuring anderen verbetert regelnaleving

Wat veel beleidsmakers en managers vergeten is een alternatieve bron voor regelnaleving: de groep waartoe mensen behoren. We houden ons vaak aan de voorgeschreven snelheid en andere regels omdat onze partner, vrienden of naaste collega’s dit belangrijk vinden en overtreding afkeuren. En deze mensen zitten ook op de bijrijdersstoel als ze er niet zijn. Regels die lijken voort te komen uit de eigen groep rusten minder op sanctiekansen dan regels van bijvoorbeeld ‘zij van daarboven’ (het management). Dit resulteert in het volgende advies. Zorg bij regels voor draagvlak binnen de groep op wie de regel van toepassing is en etaleer dit. Communiceer bijvoorbeeld dat het merendeel van de organisatie achter de regel en zijn doel staat. Want specifiek het onder de aandacht brengen van de goed- en afkeuring van anderen verbetert regelnaleving en ja, inderdaad ook de prestaties in bed.

Kees Keizer (Rijksuniversiteit Groningen) | richt zich in zijn onderzoek onder andere op gedragsinterventies en regelnaleving.

 

[box type=”shadow” ]> TIP: Meer te weten komen over hoe u grip krijgt op gedrag en regelnaleving? Kom naar de Praktijkdag Grip op gedrag op 22 november 2016 in Veenendaal. Leden van NVVK, NVvA en BA&O krijgen 100 euro korting.[/box]

Reageer op dit artikel