blog

Vluchten kan niet meer

Veilig werken

Het was eind oktober vorig jaar dat het ANP meldde dat de brandveiligheid in de Nederlandse gevangenissen tekortschoot. Dat bleek toen uit interne controles van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Vluchten kan niet meer

Calamiteitenplannen ontbraken geregeld, evenals duidelijke afspraken met de plaatselijke brandweer.

Geen calamiteitenplan, brandgevaarlijke rommel

Zo oefenden medewerkers van de gevangenis te Scheveningen te weinig op ontruiming bij brand. Ook waren branddekens en zaklantaarns niet klaar voor gebruik. Op Bonaire – zoals u weet inmiddels ook een Nederlandse gemeente – was geen calamiteitenplan voor brand, evacuatie en hulpverlening. Daarnaast lag er veel brandgevaarlijke rommel op de grond. Volgens het DJI zijn de controles bedoeld om de eigen organisatie scherp te houden en te verbeteren.

Focus risicomanagement: boeven binnen houden

Een heel loffelijk streven, verpakt in mooie woorden. In een reactie op het bericht stelde professor mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, dat de nu gesignaleerde problemen vergelijkbaar waren met de problemen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder zijn leiding had vastgesteld in het onderzoek naar de Schipholbrand in 2005 (zie kader). Daarin constateerde de Onderzoeksraad dat bij risicomanagement in de gevangenissen het zwaartepunt ligt op het voorkomen van ontsnappingen en niet op de brandveiligheid. Van Vollenhove merkte tegen het ANP nog op dat hij het hoogst merkwaardig vond dat dit zo door kon gaan. En dat de toezichthouder kennelijk niet in staat was om in te grijpen.

Schipholbrand 2005
De zogenoemde Schipholbrand in het detentiecomplex op Schiphol-Oost kost eind oktober aan elf mensen het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat er “minder of geen doden” waren gevallen als de overheid zich beter aan de regels van brandveiligheid had gehouden. Van Vollenhoven haalt hard uit naar de overheid: de brandveiligheid heeft te weinig aandacht gehad. Dit ondanks eerdere, gelijke conclusies van de OVV en anderen na fatale rampen in Enschede en Volendam. De zaak leidt tot het aftreden van de ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Sybilla Dekker (Verkeer).

Wat is dat ook alweer, een ontruimingsoefening?

Maar niet alleen in het gevangeniswezen laat de brandveiligheid te wensen over. Manutan (voorheen Overtoom, u weet wel: toet toet, dat is snel) heeft eind 2015 in samenwerking met NovioData onderzoek gedaan onder zo’n 1000 werknemers van kleine, middelgrote en grote bedrijven. Daaruit bleek dat 45 procent van de werknemers nog nooit een ontruiming had geoefend. Ook wist ongeveer een derde niet waar de EHBO-koffer lag, waar de brandblusser hing en wie de BHV’ers waren. Volgens de onderzoekers is dat een zorgelijke zaak. Want conform de Arbowet moet elk bedrijf een ontruimingsplan hebben en minstens één keer per jaar een ontruiming oefenen.

Er schort ook veel aan brandveiligheid in horeca

Bij deze uitleg van de wettelijke verplichting kunnen we vraagtekens zetten. Ik heb ze niet kunnen vinden! Maar los daarvan lijkt het me wel alleszins verstandig om zo te werk te gaan. En een ontruimingsoefening kan ook nog dienen om de saamhorigheid van de medewerkers te versterken. Misschien een heel nieuw lichtpunt voor de sociologen onder ons? Je zou zelfs na afloop van de oefening een gezellig samenzijn kunnen beleggen in het dorpscafé om de hoek. Maar pas dan wel op: onderzoeker Charles Meijer van Brandweer Nederland zei eind december voor BNR dat bij zo’n 10 tot 20 procent van de horecagelegenheden de brandveiligheid niet in orde is. Vaak ontbreekt de aanduiding naar de vluchtwegen, zijn deze geblokkeerd of zijn deuren onjuist vergrendeld. Daar ligt, vrees ik, de overeenkomst tussen horecagelegenheden en de gevangenis: vluchten kan niet meer.

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel