blog

Kloof tussen papier en werkelijkheid

Veilig werken

We zijn met z’n allen heel goed in het bedenken van installaties en correcte procedures. Maar de arbo-en veiligheidswereld kan nog heel wat leren als het om communiceren gaat, zo hoor ik geregeld onder professionals.

Kloof tussen papier en werkelijkheid

Een tijdje dachten we met z’n allen dat aandacht voor gedrag en cultuur een mooie oplossing is. Maar dat blijkt ingewikkelder dan voorzien.

Kloof tussen arboprofessional en werkvloer

Maar al te vaak blijft er een kloof bestaan tussen de manier van werken die de arboprofessional wil realiseren en hoe dat uitpakt op de werkvloer. Het zijn de technici die op papier hun stinkende best doen op een veilig ontwerp en een nette organisatie. Maar er is vaak weinig aandacht voor de wensen van degenen die ermee moeten werken. We vergeten de operationele context waarin zij moeten functioneren. Een context waarin er soms toch dingen misgaan, zo blijkt dan achteraf.

Nieuwe inzichten en duurzame oplossingen

In de zorg hebben ze daar iets op gevonden. In de ParticipatieKliniek staan zorgprofessionals letterlijk in de schoenen van hun cliënten en ervaren hoe het is om bijvoorbeeld slechtziend, slecht ter been of benauwd te zijn. Dit leidt tot nieuwe inzichten en duurzame oplossingen, zo blijkt. De kennis en ervaring van alle betrokkenen wordt opeens benut en dat zorgt voor kwaliteit en duurzame oplossingen. In plaats van te klagen over roosters, leren de medewerkers om echt anders naar hun vak te kijken, zo geeft de evaluatie aan.

Ga in de schoenen van de werknemer staan

Terug naar u als professional. Stel, u krijgt de kans om zelf te ervaren hoe het is om in een bepaalde omgeving aan het werk te zijn. Door even in de schoenen van een werknemer te staan, beleeft u hoe het is om te werken met trage software, onoverzichtelijke beeldschermen of een onhandige machine. En dan ook nog in een moordend tempo of met een collega die het allemaal niet zo interesseert. Zou dit ‘kantelen van de blik’ niet een mooie aanvulling kunnen zijn op kennisverspreiding via richtlijnen en protocollen? Zou deze aanpak de kloof tussen papier en werkelijkheid kunnen overbruggen en het makkelijker maken om over veiligheid en gezondheid te communiceren? Zou de kans op incidenten daarmee afnemen? Op deze manier de tijd nemen voor een lager opgeleide werknemer zou wellicht ook zijn duurzame inzetbaarheid bespreekbaar kunnen maken. Het is maar een idee …

Zo’n insteek past ook bij een van de veiligheidsfabels die Carsten Busch in zijn recent verschenen boek ter discussie stelt: “Managers vinden het over het algemeen eerder veilig op de werkvloer dan uitvoerenden. Laat hen vooral met elkaar in gesprek gaan”. U leest er alles over in dit nummer.

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

 

> LEESTIP: Veiligheidsfabels 1-2-3 van Carsten Busch, net uit bij Vakmedianet. In dit boek komen bijna 100 fabels binnen het veiligheidsvak aan de orde, met ruim aandacht voor certificering en cultuur.

Reageer op dit artikel