blog

MVK versus HVK, wat vindt u?

Veilig werken

Wat is het verschil tussen een MVK’er en een HVK’er? Voor sommigen is dit gesneden koek en bij anderen kan deze vraag verhitte discussies opleveren.

MVK versus HVK, wat vindt u?

Zeker, de prijs en de zwaarte en duur van de opleiding verschilt, maar wat betekenen die verschillen in de praktijk? Voor mij is niets vanzelfsprekend.

MVK’ers en HVK’ers van alle soorten

Ik heb een opleiding gevolgd die gelijkwaardig is aan HVK, Preventieadviseur niveau 1 bij de Universiteit Antwerpen. Ik kom zowel MVK’ers als HVK’ers tegen met een gedegen kennis, zowel technisch als organisatorisch en beleidsmatig, en met veel mensenkennis. Ik zie ook wel eens MVK’ers en ook HVK’ers die zo zwart-wit denken dat ik vermoed dat ik met robots te maken heb met alleen een ‘ja’ en een ‘nee’-functie, zonder flexibiliteit en al helemaal zonder humor. Hoe kunnen zij een boodschap overbrengen?

> LEES OOK: Zien, voelen, meten en begrijpen

Kan een MVK’er wat een HVK’er kan?

Ik hoor vaak genoeg dat een MVK’er topexpert is bij het begeleiden van onderhoudstops en dat een HVK’er meer zit in beleidsvorming en ongevalsonderzoek, waar ik zie dat een Tripod meestal onder leiding van een HVK’er wordt uitgevoerd. Maar zou een MVK-er dat niet net zo goed kunnen? Misschien dat een HVK’er eerder een nieuwe methodiek zou ontwerpen, maar hoe vaak wordt dit in de praktijk gevraagd?

> LEES OOK: Wat is uw leerdoel: bevoegd of bekwaam?

Wilt u een paar vragen beantwoorden?

Daarom besloot ik om de vraag eens uit te zetten via deze blog, geheel onder mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb hierover met verschillende veiligheidskundigen gesproken. Wie voelt zich getriggerd om te reageren en om de volgende vragen te beantwoorden?

  1. Zijn HVK’ers beter en diepgaander opgeleid dan MVK’ers?
    Zo ja/zo nee, waaruit blijkt dat?
  2. Wat is de rol van certificering of beroepsregistratie bij de keuze voor HVK?
  3. Hoe reëel is het HVK-imago bij een werkgever of opdrachtgever?

[box type=”shadow” ]Bent u arbo-professional, veiligheidskundig of niet? Graag hoor ik uw mening. Stuur uw bijdrage aan de discussie via de mail aan: stevenvanderminne@gmail.com. Ik zal hier discreet mee omgaan en de antwoorden anoniem verwerken in een overzicht. Mogelijk bespreek ik de resultaten met u tijdens een bijeenkomst. Dank u wel![/box]

Met risico-appreciërende groet,

Steven van der Minne

Steven van der Minne | deels zelfstandig ondernemer (Raven Connect), deels verbonden aan Avans Hogeschool als docent HBO voor Integrale veiligheid bij de Academie voor Deeltijd

Reageer op dit artikel