blog

Op naar betere tijden

Veilig werken

Recentelijk namen de brancheorganisaties in de bouw het initiatief tot een landelijke ‘Veiligheidsdag in de bouw’. Volgens Bouwend Nederland deden zeker 125 bedrijven mee aan deze dag: tweeduizend locaties en 45.000 werknemers.

Op naar betere tijden

De directe aanleiding voor de veiligheidsdag vormden de ongevalscijfers in de bouw. Die kondigden een rampjaar voor de sector aan. Of is dit initiatief een doekje voor het bloeden voor het opheffen van het door werkgevers en werknemers gefinancierde veiligheidsinstituut Arbouw, anderhalf jaar geleden?

Aantal dodelijke slachtoffers op het werk stijgt

Helaas is de bouw niet uniek als het gaat om stijgende ongevalscijfers. Over de hele linie steeg in 2016 het aantal dodelijke slachtoffers op het werk van 51 in 2015 naar 70. Dat is zorgelijk. Vooral ook omdat bijna de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen niet werd gemeld, zo blijkt uit het recent verschenen jaarverslag van de Inspectie SZW. Het is ook opvallend dat de stijging van het totale aantal arbeidsongevallen vorig jaar groter was dan de groei van de bedrijvigheid verklaart.

> LEES de resultaten van de Inspectie SZW 2016 in vogelvlucht

Terug naar de bouw. Enerzijds groeit de omzet door meer opdrachten. Anderzijds noemen bouwondernemers in toenemende mate personeel als belangrijkste knelpunt voor hun bedrijfsactiviteiten. Het is aannemelijk dat dit leidt tot hogere werkdruk, langere werktijden en inzet van minder gekwalificeerd personeel en uitzendkrachten. Een ander probleem is dat het aantal bedrijven dat vakmensen opleidt door de crisis snel is afgenomen, zo geeft de Inspectie SZW aan in haar jaarverslag. Risicobewustzijn komt zo onder druk te staan.

Gelukkig ook positieve bewegingen in de bouw

Allemaal kommer en kwel? Het perspectief is niet best. Maar gelukkig zijn er ook positieve bewegingen. Zo is in 2016 een nieuwe Richtlijn Torenkranen gelanceerd door Bouwend Nederland en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En gaf de Vereniging Steigerbouwers, in overleg met de Inspectie SZW, een eerste aanzet voor opname van de Richtlijn Steigers in de Arbocatalogus Bouw en Infra. Sinds 1 januari 2017 moeten steigerbouwers een erkend certificaat hebben. De Vereniging Veilig & Gezond Werken lanceerde het rode Safety Sign voor het verantwoord keuren van valbeveiliging. En last but not least: sinds 1 januari is het Arbobesluit in de bouwsector aangescherpt. Waarmee de verantwoordelijkheid voor veiligheid nog sterker bij de opdrachtgever komt te liggen. Als er dan geen gezamenlijk instituut als Arbouw meer is, moet de werkvloer het maar gewoon zelf doen.

U leest er meer over in Vakblad Arbo 06-2017. Op naar betere tijden in de bouw.

 

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel