blog

Koele ambitie

Veilig werken

Voordat het onderzoek was gestart wisten de Britse kranten het al zeker: met de afgebrande flat in Londen was veel mis.

Koele ambitie

En ook na de brand in Friesland liet een ex-bewoner weten zich zorgen te hebben gemaakt over de brandveiligheid van de woning waarin onlangs een student omkwam. En dan Portugal. De bosbranden daar zouden bewijzen dat de Burgerbescherming in het land onvoldoende technisch kennis en kunde heeft.

Brandveiligheid lastig en emotioneel onderwerp

Londen, Leeuwarden, Portugal. Iedereen heeft er zo zijn mening over. En al jaren is brandveiligheid een lastig en emotioneel onderwerp dat niet de aandacht krijgt die het nodig heeft. Wel wordt er zo’n 14.000 keer per jaar een brand gemeld bij de brandweer. En nog eens een veelvoud daarvan niet. Branden hebben jaarlijks honderd doden en duizend gewonden tot gevolg. Lang niet iedereen weet dat.

Wiens probleem is brand eigenlijk?

Maar wiens probleem is brand eigenlijk? Natuurlijk dat van de brandweer. Onze helden redden de boel, vriendelijk en behulpzaam. Niets is minder waar. De brandweer redt vooral levens en laat uw bedrijfspand vervolgens ‘gecontroleerd uitbranden’. De gebouwbeheerder dan? Die heeft immers sinds 2012 meer verantwoordelijkheid. Helaas beschikt die in de praktijk over weinig kennis en gaat er veel mis.

Nee, brandveiligheid is onze zorg. Jammer genoeg komt het nog vaak voor dat de directie van een bedrijf het scenario ‘brand’ niet ziet, onder het motto: “Dat overkomt ons toch niet”. Men is zich niet bewust van de reële gevaren die dit oplevert. Faillissement kan het gevolg zijn, want ook de verzekering dekt niet alles bij brand.

Brandveilig vraagt om alert blijven

Wat dan? Alleen voldoen aan de regels, vergunningen en de eisen van de verzekering betekent niet dat een gebouw ook daadwerkelijk brandveilig is. Eerder las u in dit vakblad dat we van norm- naar risicodenken moeten. Bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (BIO) maatregelen moeten met elkaar in evenwicht zijn. Maar daarbij moet u altijd alert blijven. Want BIO is een dynamisch proces. Iedere dag opnieuw kan er onbedoeld een gevaarlijke situatie ontstaan.

Bij brandveiligheid moet bedrijf ambitie tonen

Bij brandveiligheid gaat het erom dat een bedrijf ambitie toont. Ontruimingsoefeningen kunnen niet de hobby zijn van een paar BHV’ers, zeker niet in een zorginstelling. U bent degene die al die zogenaamde experts van die ambitie kan overtuigen. Professionals beschikken over een enorm potentieel aan deskundigheid, van belang voor het bepalen van brandveiligheidsmaatregelen. Het gaat erom dit te delen met uw collega’s en directies. Zo redden we levens en waarborgen we de bedrijfscontinuïteit.

 

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel