blog

Discussies over toezicht

Veilig werken

Toezicht. Wie heeft daar de laatste tijd niet de mond van vol? Of het nu gaat over banken, snelle treinen, eieren, slachterijen of de recente incidenten in de chemie bij Shell, Esso en Borealis. Telkens weer komen steeds dezelfde vragen bovendrijven.

Discussies over toezicht

Zijn onze inspecties, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie Leefomgeving en Transport of de Inspectie SZW, wel onafhankelijk genoeg? Moeten die inspectiediensten niet meer samenwerken? Is er niet veel te veel bezuinigd waardoor zij hun werk niet goed kunnen doen? En in hoeverre kunnen we het toezicht eigenlijk aan de sectoren zelf overlaten?

Waar blijft het antwoord van de overheid?

Steeds opnieuw zijn er incidenten die de discussies weer doen oplaaien. Dan doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek. Er volgen Kamervragen of er zijn spoeddebatten in gemeenten. Tjibbe Joustra levert kritiek op de inspecties en we zien Van Vollenhoven weer in beeld met zijn repeterende pleidooi voor een onafhankelijke, overkoepelende toezichthouder. Waar blijft het antwoord van de overheid? Helaas, de overheid heeft weinig oog voor de toezichthouders, zo lijkt het.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseerde de regering ooit om een nieuwe visie te maken op toezicht, maar daar is geen gevolg aan gegeven. Met zo’n houding van onze overheid raken we nooit aan de fundamenten van het probleem.

De tijd is rijp voor stevige politieke discussie

De tijd lijkt rijp voor een stevige politieke discussie over toezicht. Dit najaar bespreekt de Tweede Kamer de ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016’, dat een beeld moet geven van de naleving en veiligheidssituatie van onze Brzo-bedrijven. Meestal blijven deze debatten beperkt tot cijferen over aantallen incidenten. Dan weer is er sprake van een stijging, dan weer van een daling. Als er minder overtredingen zijn geconstateerd bij controles, wat zegt dat dan over de kwaliteit van de installaties?

Misschien kan de politiek deze bespreking aangrijpen om de discussie over toezicht naar een ander niveau te tillen. Want het wordt tijd dat de Tweede Kamer samen met het nieuwe kabinet aan de slag gaat en tot een fundamentele visie op toezicht komt. Anders blijft de discussie over toezicht en veiligheid een repeterende breuk die ons vertrouwen in de politiek en het bedrijfsleven er niet groter op maakt.

 

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel