blog

Handen af van onze hulpverleners

Veilig werken

Handen af van onze hulpverleners, zegt Sire vooral aan het einde van elk jaar. En dat is een volkomen terechte oproep. Je raakt het ambulancepersoneel of de brandweermens (‘man’ mag niet meer) niet aan als zij aan het werk zijn, dat doe je niet.

Handen af van onze hulpverleners

Toch is het eigenlijk een hele rare en tegelijk ook trieste oproep. Want voor wie is die oproep bestemd? Voor de gemiddelde randdebiel die zich schuldig maakt aan het molesteren van een hulpverlener? Dat kan ik me niet voorstellen.

Want zo’n gek leest geen Sire-oproep. Kan waarschijnlijk helemaal niet lezen. Of is de oproep bestemd voor de doorsnee Nederlander om zich aan te kunnen meten? Door deze te liken, zodat hij of zij een signaal geeft dat ook nergens toe doet. Maar dan doe je wel mee.

Feit is dat we het zover hebben laten komen. Dat zulke dingen op straat gebeuren. Hoe erg is dat?

Dagelijks (verbaal) geweld tegen verpleegkundigen

Feit is ook dat als de oproep handen af van onze hulpverleners al nut heeft, wij een hele groep vergeten. Een groep die wij allemaal eens nodig zullen hebben. Een groep die door iedereen wordt geadoreerd: de verpleegkundigen.

Is het leven van een verpleegkundige in een ziekenhuis in de grote stad nog aangenaam? Nee. Zeker niet. Dagelijks is er sprake van bedreigingen, van verbaal geweld en van het inboezemen van angst. Er is op de knop gedrukt en dan word je geacht direct aan het bed te staan. Stom wijf. De dokter zou over een half uur komen, dat had je toegezegd. Trut. Hoe bedoel je dat wij niet met z’n drieën bij het bed mogen zitten? Flikker op. En ga zo maar door.

Ik zeg: ook handen af van onze zorgverleners

Ook dat hebben wij laten gebeuren. Zo laag is ons land gezakt. Zo’n situatie hebben wij met elkaar gecreëerd. En niemand doet er iets tegen. Totdat die ene verpleegkundige moet rennen voor haar (of zijn) leven en het net niet redt. Want dat gaat gebeuren. Daar kunnen we op wachten. Misschien volgt er dan weer een Sire-spotje. Maar voor wie?

Ik zeg ‘handen af van onze zorgverleners’, maar realiseer me tegelijkertijd dat het niets uithaalt.

Reageer op dit artikel