blog

Geld voor toezicht

Veilig werken

In mijn columns heb ik er diverse malen op gewezen: Nederland schiet internationaal gezien ernstig tekort op het gebied van de handhaving van de zorg voor arbeidsomstandigheden. En ik was niet de enige die zich daarover zorgen maakte. Ook de vakcentrales hebben daar diverse malen over geklaagd.

Geld voor toezicht

Dat leidde in 2015 zelfs tot een brief aan de Tweede Kamer. Die riep de regering op maatregelen te nemen ter verbetering van de Inspectie SZW. Er ging zelfs een klacht naar de internationale arbeidsorganisatie ILO. De ILO deed onderzoek en deed diverse aanbevelingen. Onder meer dat er meer inspecties moesten komen. Verder dat de inspecteurs moesten worden bijgeschoold op het terrein van chemische stoffen en psychosociale risico’s op het werk. En ook dat er te weinig onaangekondigde inspecties waren.

> LEES OOK: Te weinig inspecties in risicosectoren

Mooie meevaller van 50 miljoen euro voor Inspectie SZW

Wat er is gebeurd met al deze aanbevelingen, bleef wat onduidelijk. Tot er begin maart van dit jaar enkele advertenties verschenen waarin Inspecteurs werden gevraagd. Wat bleek? Het kabinetsakkoord bracht voor de Inspectie SZW een mooie meevaller van 50 miljoen euro. Ook voedselwaakhond NVWA werd verblijd met een meevaller van 25 miljoen. Dat zijn bedragen waar je wat mee kunt. En dat gebeurt ook: de Inspectie SZW zet de middelen in om haar capaciteit te vergroten. Een uitbreiding met totaal ruim 400 fte! Het gaat dit jaar om 66 volledige banen, volgend jaar om 110 en in 2020 nog eens 230 voltijds banen.

> LEES OOK: Regeerakkoord: Inspectie versterkt

Uitbreiding vooral gericht op aantrekken extra inspecteurs

De uitbreiding is vooral gericht op het aantrekken van inspecteurs, met daarnaast nog analisten, ICT’ers en rechercheurs. Direct nadat de werving was gestart kwamen er zoveel gegadigden, dat kort daarop diverse vacatures al weer van de site waren gehaald. Naar verluidt kwamen er honderden reacties binnen. Niet alleen van andere overheidsdiensten, maar ook van mensen daarbuiten. Kennelijk vinden de mensen werken bij de overheid nog steeds aantrekkelijk. Driekwart van deze nieuwe krachten zal zich bezig gaan houden met de bestrijding van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting. Voor arbeidsomstandigheden en Brzo resteren dus 100 banen. Niet echt veel, maar toch wel iets.

> LEES OOK: Jaarplan SZW 2018, gezond, veilig en eerlijk werk

EU-commissaris streeft naar oprichten Europese Arbeidsinspectie

Merkwaardig was dat begin maart dit jaar EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) meedeelde dat zij vanaf volgend jaar streeft naar het oprichten van een Europese Arbeidsinspectie. Bij deze nieuwe autoriteit zouden 140 menskrachten gaan werken. Deze toezichthouders van de ELA (European Labour Authority) moeten ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken. Dan zouden bedrijven bij overtreding van de regels sneller worden aangepakt.

Er zijn zo’n zeventien miljoen EU-burgers die wonen en werken in een andere lidstaat. En er pendelen dagelijks zo’n anderhalf miljoen mensen naar hun werk over de grens. De handhaving blijft overigens in handen van de lidstaten. Het nieuwe bureau zou 50 miljoen per jaar gaan kosten. Net zoveel als ‘onze’ inspectie erbij heeft gekregen. Naar mijn idee zal dát geld nuttiger worden besteed.

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel