blog

Wordt alles anders met ISO 45001?

Veilig werken

Menigeen keek er al heel lang naar uit. Maar daar is ’ie dan eindelijk: de nieuwe norm voor veilig en gezond werken, ISO 45001. Tot nu toe moesten we het doen met OHSAS 18001. Wordt nu alles anders rond het werken met veiligheidssystemen?

Wordt alles anders met ISO 45001?

Veel – meestal wat grotere – organisaties willen graag een systeem voor het beheer van veilige en gezonde werkomstandigheden. Je conformeren aan zo’n norm geeft immers structuur. In de praktijk blijft het helaas nogal eens alleen bij het behalen van een papiertje – een certificaat. Handig om op de website of de bedrijfsauto te plakken. Als het eenmaal binnen is, gaan we weer over tot de orde van de dag.

“Het moet van ISO” voegt in de praktijk weinig toe

De kans bestaat dat dit in de praktijk weinig toevoegt. Dat medewerkers zich gevangen voelen in protocollen en regels met als motto “Het moet van ISO, anders raken we ons certificaat kwijt.” Met op een gestructureerde manier werken aan veiligheid en gezondheid heeft dat weinig te maken.

ISO 45001 focust op risico’s, maar ook op kansen

Maar er is hoop. Deze nieuwe norm is veel moderner en heeft zeker een aantal verbeteringen in zich. Zo is de insteek positief. De focus ligt niet meer alleen op risico’s, maar ook op kansen. Er is ook aandacht voor de externe omgeving en het tactische en strategische niveau, in plaats van alleen voor de werkvloer. En last but not least: de werknemer staat centraal. Afijn, u leest er alles over in Vakblad Arbo 4.

> TIP: Lees het boek Veiligheidsmanagementsystemen volgens ISO 45001 van Jan Dillen

Behalen van ISO-certificaat moet waarde hebben

Al met al biedt deze ISO 45001 dus een mooi handvat om processen en risico’s rond veiligheid en gezondheid beheersbaar te houden. Maar het blijft belangrijk om dit niet alleen te doen aan de hand van ordners en strikte regels. Het behalen van het certificaat is vaak een serieuze inspanning en moet dus ook waarde hebben. Want wat zegt het papiertje eigenlijk over de mate waarin het medewerkers helpt bij hun dagelijkse werk?

RI&E kan hierbij ook belangrijke rol vervullen

Daarom is het belangrijk om de dialoog te blijven voeren. Over de vraag of iedereen de nieuwe manier van werken en zijn rol daarin begrijpt. Of dat hem lukt en of hij nog ondersteuning nodig heeft. Ook als er intussen op de werkvloer weer zaken veranderen. De RI&E kan in relatie tot dat managementsysteem (én de cultuur) ook een belangrijke rol vervullen. Walter Zwaard en Cecile de Roos schreven er zelfs een boek over.

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel