blog

Bedrijfscultuur

Veilig werken

De recent verschenen ‘Stand van de veiligheid’ laat wederom een stijging van het aantal ongevalsmeldingen en -onderzoeken zien. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan een beroepsziekte, loopt inmiddels in de duizenden.

Bedrijfscultuur

De Inspectie SZW geeft in haar rapport aan dat veiligheidscultuur een belangrijke sleutel is om te komen tot minder ongevallen en beroepsziekten. Maar is dat wel de kern? Natuurlijk staat niemand ’s morgens op om eens lekker een ongeval te veroorzaken. Maar andersom gaan we ook niet aan het werk om “vandaag eens veilig te werken en geen ongeval te krijgen.” We doen gewoon ons werk.

> LEES OOK: Veiligheidscultuur, gebruik dat woord niet steeds

Veilig en gezond werken moet onderdeel zijn van bedrijfscultuur

Veilig en gezond werken moet dus normaal zijn. Het komt erop neer dat het niet iets is dat apart staat, maar onderdeel is van dat wat we dagelijks op de werkvloer doen. Productie en veilig werken zijn één en hetzelfde. Wat nodig is, is een bedrijfscultuur die breed gedragen wordt door management en werknemers. Menige aanwezige knikte dan ook instemmend toen tijdens het door ons georganiseerde congres ‘Veilig werken’ inspecteur-generaal Marc Kuipers dit woord gebruikte. Dat is waar het echt om gaat.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Staat van arbeidsveiligheid 2018: realiteit achter de cijfers

Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Een bedrijfscultuur waarin werknemers zich veilig en gezond gedragen. Waar iedereen aan meedoet. En zeker niet alleen door compliant te zijn. Natuurlijk moet een werknemer de regels kennen en weten welke bescherming hij moet dragen bij het gebruik van bepaalde stoffen. Of wanneer hij de machine aan- of uit moet zetten. Daar zit inderdaad een stukje kennisoverdracht.

Maar uiteindelijk gaat het erom hoe werknemers van hoog tot laag met elkaar omgaan. Net als met de zaag, de machine en de auto van het bedrijf, ga je ook zorgvuldig om met je collega’s. In de praktijk betekent dit dat werknemers de ruimte krijgen en zichzelf moeten kunnen zijn. Als zij zich zorgen maken of problemen hebben met hun werk, moet het geaccepteerd zijn dat zij dat aankaarten. En vooral: dat er vervolgens op respectvolle wijze iets mee gebeurt. Dat heeft alles te maken met vertrouwen.

> LEES OOK: Communicatie over gedrag: verrassen vanuit de realiteit

Er zijn meerdere manieren om dit te realiseren. Via informele leiders, communicatiecollega’s, veiligheidsambassadeurs of diep luisteren. U leest het allemaal in de nieuwe editie van Vakblad Arbo over gedrag. En wilt u nog meer weten over dit hot issue en hierover kennis delen met experts en collega’s? Dan zie ik u heel graag op 5 juni in de Jaarbeurs tijdens de derde versie van Grip op gedrag.

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel