blog

Bewust Veilig

Veilig werken

In BN de Stem – voor de Noorderlingen en Randstedelingen onder ons: een gezaghebbend Brabants dagblad – las ik dat de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mevrouw Tamara van Ark op bezoek was geweest bij de bouw van het nieuwe Amphia Ziekenhuis in Breda.

Bewust Veilig

Mevrouw van Ark heeft arbeidsomstandigheden in haar portefeuille. Zij was daar samen met de voorzitter van Bouwend Nederland (Maxime Verhagen, u nog wel bekend) en de voorzitter van UNETO-VNL (Doekle Terpstra, ook een oude bekende).

Bewust Veilig Dag: jaarlijks 1 dag aandacht voor veiligheid

Behalve de laatste, toch personen die we nog niet zo manifest aan het arbo-front hebben gezien. Maar zij kwamen daar voor het bijwonen van de ‘Bewust Veilig Dag’. Die wordt sinds 2016 ieder jaar gehouden, waarbij aandacht is voor het onderwerp veiligheid.

> LEES OOK: Bouw op 17 maart Bewust Veilig

Ieder jaar een dag. En dat al sinds 2016. Je zou er bijna ontroerd van raken! Maar goed, de actie schijnt betrekking te hebben op dit specifieke bouwproject en dat is in het najaar van 2016 begonnen. Op zeker moment werkten er zo’n 4.000 mensen, dus geen klein bier. En dan is wat extra aandacht voor de veiligheid zonder meer noodzakelijk en een actie als deze in elk geval een pluspunt.

Bouwvakkers weggestuurd bij bouw Amphia Ziekenhuis

Maar de kop van het artikel gaf aanleiding tot nadenken – ten minste voor mij. Daar stond met vette letters: ‘50 bouwvakkers weggestuurd bij bouw nieuw Amphia Ziekenhuis’. Dat wegsturen was gebeurd omdat werknemers zich niet goed hadden gehouden aan de veiligheidsvoorschriften. En vervolgens werden kort enkele redenen opgesomd: zij waren aan het werk geweest op onveilige steigers of hadden bijvoorbeeld geen helm gedragen.

Niet de vereiste PMB dragen is uiteraard laakbaar

Dat werknemers niet de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, is uiteraard laakbaar. Tenminste, als die middelen ook noodzakelijk zijn en andere alternatieven niet goed mogelijk zijn. Daarbij geldt als uitgangspunt de arbeidshygiënische strategie – die ook nog eens wettelijk voorgeschreven is, zie artikel 3, eerste lid onder b van de Arbowet.

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

Maar los van welk wetsartikel dan ook, is het vrij gebruikelijk om in de bouw een helm te dragen – zeker met het oog op gevaar van vallende voorwerpen En dat is niet altijd een pretje, kan ik u uit eigen ervaring verzekeren. Maar ja, het gebruik van een PBM is in wezen altijd een noodzakelijk kwaad. En dat moet pas als laatste middel worden ingezet – geheel in lijn met eerdergenoemde arbeidshygiënische strategie.

> LEES OOK: Die veiligheidshelm past ons allemaal

Werken op onveilige steigers vaak in opdracht

Maar niet iedereen was weggestuurd wegens het overtreden van basale veiligheidsregels. Er waren kennelijk ook werknemers weggestuurd omdat zij op onveilige steigers hadden gewerkt. En dat verbaast mij hogelijk. Immers, gaan werknemers uit zichzelf aan het werk, of geeft een ander hen daartoe opdracht? Dat laatste is toch vaak het geval. En dan is het niet de werknemer die in de fout gaat – werk weigeren is voor de doorsnee werknemer immers geen optie – maar zal diens opdrachtgever moeten worden aangesproken.

> LEES OOK: Top 5 ernstige ongevallen op de werkvloer

Of dat gebeurd is? Geen idee. Maar voor Bewust Veilig werken is niet alleen de uitvoerende werknemer van belang. Ook zijn opdrachtgever of toezichthouder speelt een grote, soms zelfs doorslaggevende rol bij een succesvolle uitvoering van welke fraaie slogan of actie ook.

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: de opleiding Awareness, bewust veilig gedrag

> TIP: DOWNLOAD de GRATIS whitepaper Top 5 ongevallen op het werk. Deze ongevallen moet u kennen.

Reageer op dit artikel