blog

Over zon, werk en watergebrek

Veilig werken

Op het moment van schrijven van deze column zitten we in Nederland nog volop in een hittegolf. En die is meer naar het zuiden nog erger. In landen als Spanje en Portugal worden inmiddels temperaturen gemeten van boven de 40 ºC.

Over zon, werk en watergebrek

Daar blijven wij in ons land met waarden van (ruim) boven de 30 graden nog wel wat onder. Gelukkig maar, want niet iedereen is blij met dergelijke hoge temperaturen. Dat gaat dan niet alleen om het fysieke ongemak, maar ook om bijkomende verschijnselen als droogte, watergebrek en een aanmerkelijk grotere kans op snel uitbreidende branden. Denk daarbij aan de rampzalig verlopen branden eind juli aan de Griekse kust.

Waterschappen paraat voor opvang dreigend watertekort

Maar gelukkig: in Nederland staan overheid en waterschappen paraat om een dreigend watertekort op te vangen. Dijken en boezemkades worden natgehouden om een dijkverzakking met overstroming te voorkomen zoals die in Wilnis in augustus 2003. En in de veengebieden wordt de grondwaterstand op peil gehouden om te voorkomen dat het veen verdroogt. Dan klinkt het in en oxideert het, waarmee het laatste beetje veen dat nog over is in ons land verloren zou gaan. We hebben de afgelopen eeuwen immers al heel wat veen als turf verstookt. Net als nu het aardgas, zoals bekend ook met ernstig nadelige bijverschijnselen. Hoe dan ook, de natuur en de veiligheid genieten bij de verdeling van het water de hoogste bescherming.

Gezocht: vaklui met technische kennis en dito opleiding

Er wordt dus veel water overgepompt en daarvoor zijn mensen nodig. Mensen die op zijn minst enige technische kennis en opleiding moeten hebben. En van hen dreigen er te weinig te komen. Sterker nog, er zijn in bepaalde sectoren al veel te weinig goed opgeleide werknemers te vinden. In de Volkskrant las ik dat de energietransitie handen tekort komt. Zoals bekend is dit een hoogst ambitieus plan. Kort gezegd moeten we van het gas af en zo snel mogelijk over op wind en zonne-energie. Maar daarvoor is wel technisch personeel nodig. En daar is een heel groot gebrek aan, zo waarschuwen brancheorganisaties in de technische sector.

Statushouders in opleiding: zet altijd je helm op!

De schrijver van het artikel was op bezoek gegaan bij netbeheerder Stedin. Die had tien Syrische, Iraanse en Eritrese statushouders met een technische achtergrond in dienst genomen om te zien of het personeelsprobleem viel op te lossen. Voordat zij met hun opleiding tot elektromonteur kunnen beginnen, volgen zij eerst lessen in taal en werkcultuur. En – zo stond er verder – “de strenge veiligheidsvoorschriften (altijd een helm op!) zijn zo ingewikkeld niet”. Zo kun je inderdaad de veiligheid terugbrengen tot de simpele regel ‘helm op!’

Los van deze onzin is het dragen van een helm, zeker met dit warme weer, geen pretje. Waarbij soms kan worden getwijfeld aan het nut van een dergelijk beschermingsmiddel. Dat vonden kennelijk ook de werknemers van Liander. Die waren te zien op een foto bij het artikel. Zij trokken aan enkele elektriciteitskabels die half in de grond lagen. De twee mannen hadden het kennelijk zeer warm. En ze droegen geen helm. Zo te zien was dat ook niet nodig. En ikzelf zie uit naar iets koeler weer.

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel