blog

Risico’s, saai wordt het niet

Veilig werken

Risico’s. Als arboprofessional bent u er waarschijnlijk dagelijks mee bezig. In wat voor vorm dan ook. Maar als het goed is bent u binnen uw organisatie niet de enige: u werkt samen met andere professionals.

Risico’s, saai wordt het niet

Professionals op het gebied van veilig en gezond werken en van velerlei andere kunne. Maar ook met het management – zowel de top als de lijn – en niet te vergeten met de werknemers. Allemaal zijn ze op de een of andere manier betrokken bij die risico’s waarmee u bezig bent. U bent van hen afhankelijk. Want zonder hun medewerking krijgt u niet alle risico’s boven tafel. En in uw eentje kunt u ze ook niet afdoende te lijf.

Alleen planmatig kijken naar risico’s volstaat niet meer

Het is aan u als arboprofessional om te achterhalen wat er bij al die andere betrokkenen speelt. En om daarin samenhang aan te brengen. Als een spin in het web moet u de erosie van veilig en gezond werken op tijd in het vizier krijgen en die tegengaan. Daarvoor bestaan tegenwoordig allerlei veiligheids- en beheerssystemen.

> LEES OOK: De bredere blik van ISO 45001

Maar de praktijk is weerbarstig. Met alleen planmatig kijken naar risico’s kom je er tegenwoordig niet meer. Want omstandigheden veranderen constant en steeds sneller. En dat betekent dat u steeds opnieuw bezig blijft met het ophalen en verwerken van nieuwe informatie. Dicht tegen het primaire proces van uw organisatie aan. Of zoals de preventiemedewerker van de gemeente Ede aangeeft: “Ik luister, ik kijk. Wat hoor ik, wat zie ik?”

> LEES OOK: Houd risicomanagement simpel

Weten wat er binnen de organisatie gebeurt, is niet genoeg

Organisaties moeten zich dus constant blijven aanpassen. Maar weten wat er binnen de organisatie gebeurt, is niet genoeg. Oud MIVD-directeur Pieter Bindt vertelt in dit nummer dat organisaties ‘risicovet’ moeten opbouwen. U moet, met andere woorden, ook nadenken over wat er zich in de toekomst kan voordoen en wat u daaraan zou moeten doen.

> LEES OOK: Onzekere risico’s managen, hoe doe je dat?

Dat is een creatief proces. U moet toekomstige risico’s van nieuwe omstandigheden en werkprocessen benoemen en ook daarvoor moet u onder andere weer informatie verzamelen bij anderen. Dat betekent vaak overleggen op de werkvloer, maar ook brainstormen in multidisciplinaire teams. Binnen én buiten de muren van uw organisatie.

Veranderen en aanpassen, samen met mensen in uw omgeving

Zo blijft u als professional bezig met veranderen en aanpassen, samen met de mensen in uw omgeving. Niet altijd eenvoudig, maar zo wordt het er in ieder geval niet saaier op. En door die samenwerking biedt deze manier van werken meteen een mooie gelegenheid om preventie meer in de organisatie te verankeren. Gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen, want wij hebben daarover binnenkort ook een mooi congres.

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Congres Risicomanagement

Reageer op dit artikel