blog

Handhaving krijgt meer aandacht – eindelijk

Veilig werken

Onlangs verscheen het jaarverslag 2018 van de Inspectie SZW. Belangrijk punt was dat de inspectie, na jaren van inkrimpen, in 2018 met zo’n 125 man  is gegroeid (van 1125 naar 1250 fte’s).

Handhaving krijgt meer aandacht – eindelijk

Daarmee is de groei nog niet opgehouden. De bedoeling is dat het aantal medewerkers nog verder zal toenemen naar 1550 fte’s in 2022. Tenminste, als de komende nieuwe kabinetten – in elk geval eentje tot dat jaar – het thans ingezette beleid blijven ondersteunen.

> LEES OOK: Groeiende welvaart, maar meer oneerlijk werk

Los daarvan moeten we ook niet te vroeg juichen, want de versterking – zo zegt de Inspectie het zelf – zal pas over een jaar resulteren in meer operationele inzet en een groter slagkracht. De nieuw aangetrokken medewerkers moeten uiteraard eerst nog wel de nodige kennis opdoen.

Goed nieuws: er wordt meer aan handhaving gedaan

Dat is op zichzelf goed nieuws voor de veiligheidswereld: er wordt dus daadwerkelijk meer aan de handhaving gedaan. Over het nut daarvan kun je heel lang discussiëren. Maar als er regels worden gesteld, zullen er altijd mensen zijn die menen dat deze regels niet voor hen gelden. Of dat er momenten zijn waarop je zelf wel kunt bepalen dat je  even buiten de lijntjes mag kleuren.

Dat is niet alleen dagelijks in het verkeer zichtbaar, maar zal soms ook in bedrijven een rol spelen. Bij de leiding van een bedrijf of de daar werkende directe toezichthouders. Maar soms ook bij een werknemer zelf die ‘effe gauw’ iets wil regelen of oplossen en daarbij dan de veiligheid uit het oog kan verliezen.

> LEES OOK: Meer arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim

In 86 van de 100 machineongevallen blijvend letsel

Maar er zijn (te) veel gevallen waarin de zaken structureel niet in orde zijn. Dat blijkt ook uit het onderzoeksrapport ‘Van gewenning naar herkenning: een verdiepend onderzoek naar honderd ernstige arbeidsongevallen met machines’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor een analyse van honderd ernstige machineongevallen uit 2015 en 2016 is gebruik gemaakt van de Storybuilder database en databronnen van de Inspectie SZW.

De gevolgen zijn in 86 van de 100 ongevallen blijvend letsel. Jaarlijks verliezen zo’n 280 mensen vingers of andere ledematen door contact met bewegende delen. De meeste ongevallen gebeuren gewoon tijdens het reguliere bedienen van een machine, zoals bij het invoeren, bijstellen, weghalen of opstarten. De onderzoekers zagen opvallend vaak dat er op de machine oorspronkelijk wel een afscherming zat, maar dat die langdurig was weggehaald.

> LEES OOK: Machines met bewegende delen: zo voorkom je ongevallen

Meer handhaving op veilig werken kan nooit kwaad

En daarmee komen we uit bij het al eeuwenoude adagium dat vreemde ogen dwingen. Vreemde ogen die niet alleen dingen zien waar we zelf soms overheen kijken, maar ook waar nodig corrigerend kunnen optreden. En zo zijn we weer terug bij de Inspectie SZW. Waar we over de toename van het aantal medewerkers ook niet al te vroeg moeten juichen. Want het gaat niet alleen om arbeidsinspecteurs.

Het gaat ook om invulling van – en dus ook controle op – thema’s die in het huidige regeerakkoord zijn opgenomen. Denk aan zaken als eerlijk werk, (uitbuiting en onderbetaling), arbeids(markt)discriminatie, risico’s van chemische bedrijven en herstel van de balans tussen ongevalsonderzoek en preventieve inspecties op gezond en veilig werken.

> LEES OOK: Inspectie SZW bestrijdt discriminatie

Kortom: het zijn niet allemaal arbeidsinspecteurs die zijn of worden aangetrokken. Maar het onderwerp veilig werken komt denk ik toch iets meer op de agenda. En handhaving daarop is geen luxe en kan nooit kwaad.

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Handhaving krijgt meer aandacht – eindelijk

Reageer op dit artikel