nieuws

Snapt u de machineveiligheid nog?

Veilig werken

Veel bedrijven zijn onvoldoende op de hoogte van het gegeven dat medewerkers zelf machines mogen inspecteren, elektrisch gereedschap mogen keuren of CE-markeringen kunnen aanbrengen, mits zij voldoende zijn geïnstrueerd.

Dat stelt ROVC. Volgens deze opleider van technici zorgt de grote hoeveelheid richtlijnen en normen op het gebied van veilig werken en machineveiligheid ervoor dat veel niet-technische medewerkers door de bomen het bos niet meer zien.

Uitdaging

Nico van Leeuwen, manager onderhoud en producten bij ROVC: “Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen de mogelijke gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dat is een grote verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een behoorlijke uitdaging. Het is daarom belangrijk dat ook de niet-technische medewerker zich deze wereld eigen maakt. Een slim veiligheidsbeleid leidt immers tot minder productiestilstand, een efficiënter opleidingsbeleid, bespaart kosten en maakt de werkplek bovenal veiliger. Iets wat iedereen als muziek in de oren zal klinken.”

> ROVC probeert duidelijkheid te scheppen met de whitepaper ‘De wirwar van veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd’.

Reageer op dit artikel