nieuws

Wijs werken op hoogte

Veilig werken

Kiezen voor de weg van de minste weerstand? Geen goed idee bij werken op hoogte. Wel snel misschien, maar vaak niet veilig. Met een goede instructie de hoogte in voorkomt ongelukken.

Wijs werken op hoogte

Twee werknemers van de technische dienst van een kwekerij plaatsen in diverse ruimtes kappen tegen vocht om rookmelders. De rookmelders zitten aan hoge plafonds. De mannen plaatsen een kuubskist in de breedte op de lepels van de heftruck, met de lepels tussen kist en onderplanken ter voorkoming van kantelen. De een staat in de kist, de ander bestuurt de heftruck. Bij een deuropening die te smal blijkt voor de kist in de breedte, draaien zij die een kwartslag. De kist staat nu los op de lepels. Als de werknemer naar de zijkant buigt om gereedschap van zijn collega aan te pakken, kantelt de kist. Kist en man vallen zo’n 2,5 meter naar beneden. Ziekenhuisopname volgt voor het slachtoffer.

> LEES MEER over veilig werken op hoogte met ladders in de Arbo Vakbase (en download de leidraad Veilig werken op hoogte (VNO)) .

Schuld werknemer?

De Inspectie SZW onderzoekt het ongeval. Zij stelt vast dat de heftruck is gebruikt voor het vervoer van personen, in strijd met artikel 7.18, vierde lid, Arbobesluit. De minister legt de werkgever hiervoor een boete op van 9000 euro.

De werkgever is het niet eens met de boete en maakt bezwaar. Hij betwist de overtreding niet en stelt dat hij de risico’s van de taak goed kende. Hij meent er echter alles aan gedaan te hebben om die risico’s te vermijden, met de inzet van een goed opgeleide, ervaren werknemer die bovendien gewaarschuwd was tegen precies deze manier van werken op hoogte. De werknemer heeft dit verbod bewust overtreden om makkelijk en snel te werken. De werkgever stelt dat het ongeval hem niet te verwijten valt; schuld en oorzaak liggen geheel bij de werknemer.

> LEES MEER over de zorgplicht van de werkgever in de Arbo Vakbase

> TIP: Download de checklists herkennen en beoordelen van gevaren van werken op hoogte met rolsteigers en klimsteigers

Of schuld werkgever?

De minister stelt dat de werknemer zich, staand in een kist, heeft laten vervoeren op de lepels van een heftruck. De heftruck was daarvoor niet bestemd en ingericht. De minister acht dit een verwijtbare overtreding.

> LEES MEER over het gebruik van geschikte arbeidsmiddelen in de Arbo Vakbase

RI&E

De ‘arbo-map’ van de organisatie bevat een onderdeel over werken op hoogte. Maar die vermeldt niet specifiek de risico’s voor elke situatie en hoe die te minimaliseren. Daarmee ontbreekt een risico-inventarisatie & -evaluatie. Met een verwijzing naar algemene veiligheidsinstructies en de opleiding van werknemers voldoet de werkgever niet aan zijn verplichting: de specifieke risico’s van een opgedragen taak onderkennen en kenbaar maken. Ook al kunnen werknemers het risico wellicht zelf bedenken, de werkgever heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Hij is verplicht een veilige werkwijze te ontwikkelen en die door te geven aan zijn werknemers.

> LEES MEER over de RI&E en het plan van aanpak in de Arbo Vakbase

Het hoofd TD ontvangt elke opdracht en beoordeelt wie die uitvoert. Een instructie over de juiste werkwijze hoort daarbij. Het hoofd TD verklaart na het ongeval dat hij de mannen niet heeft geïnstrueerd om een trap te gebruiken.

> LEES MEER over de noodzaak van goede instructie in de Arbo Vakbase

Boete blijft

De minister verwerpt het bezwaar: de werkgever moet de boete van 9000 euro betalen.

In een soortgelijke zaak oordeelde de Raad van State al eerder dat de werkgever niet voldoende specifieke maatregelen had genomen of voldoende specifieke instructies had gegeven om bepaalde ongevallen te voorkomen.

> LEES OOK de volledige uitspraak van de vergelijkbare zaak (ABRvS, 26 mei 2010, LJN: BM5583)

Reageer op dit artikel