nieuws

Zwaar tillen aan ergonomie

Veilig werken

Verbetering van de ergonomie in de bouw heeft een hoge prioriteit. Een groot deel van de werknemers vindt het werk lichamelijk zwaar, terwijl het belang van duurzame inzetbaarheid groeit.

Lichamelijk zwaar werk kenmerkt zich door hoge krachten op het lichaam door fysiek belastende activiteiten als het tillen en dragen van lasten of het duwen en trekken van materieel. De werkgever heeft een zorgplicht om zijn werknemers te beschermen tegen overmatige tillen.

> TIP: lees deze casus over de zorgplicht van de werkgever bij zwaar tillen

Toolbox

Met het oog op die zorgplicht hebben de Stichting Arbouw en de Inspectie SZW al in 2013 een toolbox fysieke belasting ontwikkeld voor de bouwbranche. Deze toolbox geeft bedrijven een concreet instrument om (het gedrag rondom) de fysieke belasting van hun werknemers te beïnvloeden.

> BEKIJK HIER de toolbox Hoe zwaar werk jij?

Grenzen aan tillen

De Arbowet geeft geen grenzen voor het maximaal toelaatbaretilgewicht. De bouwbranche echter vormt daarop een uitzondering (samen met de kinderdagverblijven). Het maximale gewicht dat iemand handmatig mag tillen in de bouw is 25 kilo.

Het risico op rugklachten door tillen hangt niet alleen samen met het tilgewicht, maar ook met de tilsituatie. Dan gaat het om de tilhoogte en verticale verplaatsing van de last, de horizontale afstand van de last tot het lichaam en de duur en frequentie van tillen in de tijd. Een complete en praktisch toepasbare risico-beoordelingsmethode voor het tillen van lasten is de NIOSH-methode.

> KIJK HIER voor een uitleg van de NIOSH-methode

> LEES MEER over de bepalingen rondom tillen op bouwplaatsen

Werkplekinrichting

Meer aandacht voor ergonomie in de bouw gaat verder dan verantwoord tillen. Het begint bij de werkplekinrichting: een gestructureerde bouwplaats. Door in de voorbereidingsfase goed na te denken over inrichting en indeling van de bouwplaats zijn bijvoorbeeld materialen dicht bij de werkplek te plaatsen. En dat voorkomt veel onnodig transport en … tillen.

> LEES MEER over de inrichting van een gezonde bouwplaats

Reageer op dit artikel